Open in Action – Tydzień Otwartej Nauki w Polsce 2016

Lidia Stępińska-Ustasiak, Bożena Bednarek-Michalska

Abstrakt


Informacja o tygodniu OA w Polsce.

Słowa kluczowe


otwarta nauka; Tydzień Otwartej Nauki; międzynarodowe inicjatywy;

Pełny tekst:

PDF