Przestrzeń nauki i kultury – nowatorskie rozwiązania w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Bogumiła Konieczny-Rozenfeld

Abstrakt


Artykuł wpisuje się w tematykę numeru biuletynu, dotyczącego bibliotek specjalistycznych. Przedstawiono w nim wszystkie implementacje i nowatorskie rozwiązania wprowadzone w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w ostatnich trzech latach działalności tej placówki.

 


Słowa kluczowe


biblioteki szkół wyższych; systemy informatyczne; Aleph Primo; HAN; Libsmart; RFID; repozytoria; Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


KLONOWSKI, J. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych bibliotekarzy z klientem. Bibliotekarz 2004, nr 1, s. 11.

KONIECZNA, D. Nowe trendy w architekturze i organizacji przestrzeni w bibliotekach polskich. W: Nowoczesna biblioteka. Warszawa: Wydaw. SBP, 2009. ISBN 978-83-614-6420-4.

MATERSKA, K. Różnorodność przestrzeni edukacyjnej bibliotek na przykładzie bibliotek amerykańskich i skandynawskich. W: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej: funkcje i wyzwania XXI wieku. Kraków: Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. ISBN 978-83-7271-804-4.

PRZYŁUSKA, J. Repozytorium – magazyn dokumentów czy wirtualna społeczność. W: Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych. Łódź: Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 195–207. ISBN 978-83-920302-5-6.

SENGE, P.M. Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2003. ISBN 83-88597-85-X.

ZYBERT, E.B. Kultura organizacyjna w bibliotekach: stare i nowe idee w zarządzaniu biblioteką. Warszawa: Wydaw. SBP, 2004. ISBN 83-89316-21-8.