Z życia współczesnej biblioteki medycznej – obszary działalności Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Irmina Utrata, Agnieszka Czarnecka

Abstrakt


Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego organizuje dostęp do najnowszych krajowych i światowych źródeł informacji naukowej z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, z uwzględnieniem nowych technologii i narzędzi. Systematycznie monitoruje i reaguje na zmiany dotyczące środowiska naukowego i edukacyjnego, implementując do swoich usług nowe metody kształcenia użytkowników, promując nowe formy uczenia się i poszukiwania źródeł wiedzy. Wykwalifikowana kadra, nowoczesny budynek, nowe technologie, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań – czynią z biblioteki prestiżowe centrum informacji naukowej. Autorzy przybliżają główne obszary działalności biblioteki, prezentując podstawowe informacje dotyczące jej zadań, zasobów, usług i organizacji przestrzennej.


Słowa kluczowe


biblioteka naukowa; Warszawski Uniwersytet Medyczny; zasoby biblioteczne; usługi biblioteczne; dydaktyka biblioteczna; naukowa informacja medyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Sprawozdania roczne Biblioteki Głównej WUM za lata 2011–2015 (materiały niepublikowane).

UTRATA, I. Tak się właśnie zaczęło: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Forum Bibliotek Medycznych 2010, t. 3, nr 1(5), s. 639–648.