Działania bibliotekarzy i bibliotek wspierające osoby bezrobotne i poszukujące pracy

Magdalena Paul

Abstrakt


 

Artykuł opisuje działalność bibliotek publicznych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy, prowadzoną w Polsce po 2010 roku, a także realizację założeń programu „Wykiełkuj na rynku pracy”. Uwagę poświęcono także kompetencjom, jakie powinien posiadać bibliotekarz wspierający osoby szukające zatrudnienia.Słowa kluczowe


bezrobotni; bibliotekarze; kompetencje; poszukujący pracy;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BACZKO-DOMBI, A., STEC, M., STEC, M., KOMENDANT-BRODOWSKA, A. Rozpracuj to z biblio­teką: raport ewaluacyjny [on-line]. Warszawa: FRSI, 2014 [dostęp 16.10.2016]. Dostępny w: http://frsi.org.pl/rozpracuj-to-z-biblioteka-raport-ewaluacyjny/.

BOROWSKI, H. Do czego służą biblioteki? [on-line]. Warszawa: FRSI, 2015 [dostęp 16.10.2016]. Dostępny w: http://www.biblioteki.org/dam/jcr:6c77e7a0-2abd-43ca-91c0-586e378124ec/Do_czego_s%C5%82uza_biblioteki_raport.pdf.

CHOJNOWSKA, J. (oprac.). Doradztwo zawodowe: zestawienie bibliograficzne pozycji dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu [on-line]. Wrocław, 2013 [dostęp 16.10.2016]. Do­stępny w: http://www.biblioteka.wroc.pl/attachments/article/66/bibliografia%20doradztwo%20zawo­dowe.docx-1_popr.doc.

Edukacja – Rozwój – Innowacja. Odkryj swój potencjał [on-line]. Wrocław: MBP we Wrocławiu [do­stęp 16.10.2016]. Dostępny w: http://www.biblioteka.wroc.pl/mlodziez/projekty/edukacja-rozwoj-inno­wacja.

Harmonogram projektu współpracy szkolnych doradców zawodowych z biblioteką miejską. „Warsz­taty dla kowali – wykuj swój sukces” [on-line], [dostęp 16.10.2016]. Dostępny w: http://www.gim10.gliwice.pl/uploads/Harmonogram%20prelekcji%20MBP.pdf.

KORAL, J. „Detektyw” śledzi rynek pracy [on-line]. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekono­micznych, 2008 [dostęp 16.10.2016]. Dostępny w: http://rynekpracy.org/files/1bezrobocie.org.pl/pu­blic/casy_it_work_pl/081126_casy_it_detektyw.pdf. ISBN 83-85928-16-2.

KOZIK, A. W drodze do kariery zawodowej [on-line], [dostęp 16.10.2016]. Dostępny w: https://la­bib.pl/inspiracja/pokaz/545/.

Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera, wrzesień 2012-marzec 2015 [on-line]. Warszawa: FRSI, [2015] [dostęp 16.10.2016]. Dostępny w: http://linkdoprzyszlosci.pl/wp-content/uploads/2015/08/Zbiorcza_3-edycje_PL.pdf.

Link do przyszłości. O projekcie [on-line]. Warszawa: FRSI [dostęp 16.10.2016]. Dostępny w: http://linkdoprzyszlosci.pl/o-projekcie/.

Organizacje pozarządowe bibliotekom: katalog ofert: II runda Programu Rozwoju Bibliotek [on-line]. Warszawa: FRSI [dostęp 16.10.2016]. Dostępny w: http://programrozwojubibliotek.org/wp-content/uploads/2015/08/NGO_bibliotekom_katalog_ofert_II_RUNDA.pdf.

Organizacje pozarządowe bibliotekom: katalog ofert: III runda Programu Rozwoju Bibliotek [on-line]. Warszawa: FRSI [dostęp 16.10.2016]. Dostępny w WWW: http://programrozwojubibliotek.org/wp-content/uploads/2015/08/NGO_bibliotekom_katalog_ofert_III_RUNDA.pdf.

Praca: Enter [on-line]. Warszawa: FRSI, 2013 [dostęp 16.10.2016]. Dostępny w: http://www.praca-enter.pl/.

QUICK, S., PRIOR, G., TOOMBS, B., TAYLOR, L., CURRENTI, R. Europejskie badanie opinii użyt­kowników na temat korzyści wynikających ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotekach publicznych [on-line]. TNS, Bill & Melinda Gates Foundation, 2013 [dostęp 16.10.2016]. Dostępny w: http://programrozwojubibliotek.org/wp-content/uploads/2015/07/Europej­skie_badanie_opinii_uzytkownikow_nt_korzysci_ze_stosowania_tik_w_bibliotekach_publicz­nych.pdf.

REJDAK, K. „Biblioteki dla młodych klientów”: projekt Fundacji Bertelsmanna. W: Biblioteki dla mło­dych klientów: scenariusz. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, [2005], s. 13–17.

Rozpracuj to z biblioteką [on-line]. Warszawa: FRSI [dostęp 16.10.2016]. Dostępny w: http://frsi­.org.pl/projekt/rozpracuj-to-z-biblioteka/.

ŚLUSARCZYK, Ł. Doradztwo zawodowe w bibliotece. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [on-line]. 2008, nr 1/2 [dostęp 16.10.2016]. Dostępny w: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_08-ie/doradztwo­.htm. ISSN 1640-2200.

Warsztaty dla kowali [on-line]. Gliwice: MBP w Gliwicach [dostęp 16.10.2016]. Dostępny w: http://www.biblioteka.gliwice.pl/index.php?mod=proti_art&id_a=8&id_=1406.

WOJCIECHOWSKI, J. Biblioteka w komunikacji publicznej. Warszawa: SBP, 2010. ISBN 978-83-61464-38-9.

ZADOROŻNA, U. Doradztwo zawodowe w „Mediatece”. W: Biblioteki dla młodych klientów: scena­riusz. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, [2005], s. 35–37.

Znamy wyniki naboru do projektu „Rozpracuj to z biblioteką” [on-line]. Warszawa: FRSI [dostęp 16.10.2016]. Dostępny w: http://frsi.org.pl/wyniki-naboru-rozpracuj-to-z-zbiblioteka/.