Serwis Dla Studentów jako przykład informacji dedykowanej – z doświadczeń Biblioteki Politechniki Lubelskiej

Hanna Celoch, Dorota Tkaczyk

Abstrakt


W artykule omówiono serwis informacyjny Dla Studentów, będący zbiorem źródeł ze zbiorów Biblioteki Politechniki Lubelskiej, baz i zasobów zewnętrznych dostępnych w internecie w modelu open access. Serwis ma służyć pomocą do nauki i pisania prac dyplomowych, dlatego jest  wyselekcjonowany pod kątem kierunków studiów realizowanych na sześciu wydziałach Politechniki Lubelskiej. Serwis zawiera również linki do wirtualnego dziekanatu, samorządu, poczty studenckiej, a także poradniki, materiały szkoleniowe oraz harmonogramy szkoleń.


Słowa kluczowe


informacja skierowująca; informacja dedykowana; serwis informacyjny; serwis dziedzinowy; źródła informacji; zasoby informacji; Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GOŃKA, A. Bibliotekarz dziedzinowy i biblioteki specjalistyczne – cztery lata doświadczeń w Bibliotece Politechniki Lubelskiej. Biuletyn EBIB [on-line]. 2016, nr 6 (168) [dostęp 26.10.2016]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/467/621.

KOCH, T. Quality-controlled subject gateways: definitions, typologies, empirical overview. Online Information Review [on-line] 2000, tom 24, nr 1 [dostęp 26.10.2016]. ISSN 1468-4527. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.1108/14684520010320040.

MATCZUK, E. Zapytaj bibliotekarza na czacie i nie tylko... czyli narzędzia informacyjno-komunikacyjne w Bibliotece. Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej 2014, vol. 36, nr 2, s. 35–36. ISSN 1428-4014.

MATCZUK, E., PEŁKA-SMĘTEK, K. Biblioteki specjalistyczne w opinii społeczności akademickiej Politechniki Lubelskiej. W: Dudziak, D., Ziółek, M. (red.). IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014, s. 401–410. ISBN 978-83-7493-843-3.

PIETRZYK-LEONOWICZ, S., CELOCH, H. Jaka jest rola biblioteki w warsztacie pracy naukowca? Badania jakości usług bibliotecznych w Politechnice Lubelskiej. W: Znaczenie i badania jakości w bibliotekach: V Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź-Rogów, 13–15 czerwca 2012 r.: materiały konferencyjne. Łódź: Biblioteka Politechniki Łódzkiej, 2012, s. 269–283.