Sprawozdanie z seminarium „Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy”

Joanna Radzicka

Abstrakt


Sprawozdanie z konferencji, która odbyła się w Krakowie we wrześniu 2016 roku.


Słowa kluczowe


otwarta nauka; otwarty dostęp do publikacji; otwarte dane naukowe; repozytoria naukowe

Pełny tekst:

PDF