Problem Platform Usług Bibliotecznych w Polsce

Jan Kozłowski

Abstrakt


Autor nakreśla rozwój technologiczny polskich bibliotek w kontekście światowych roz­wiązań dotyczących systemów bibliotecznych. Analizuje potrzeby i dostępne na rynku narzędzia zarówno zintegrowane, jak i platformy usług bibliotecznych. Opisuje trendy i zadaje pytania, w jakim kierunku Polska powinna zmierzać.


Słowa kluczowe


technologie biblioteczne; zintegrowane systemy biblioteczne; platformy usług bibliotecznych;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AHLQVIST, A., KIVIMÄKI, P. Centralized Library Services for Finnish Libraries [on-line]. 2014 [dostęp 20.10.2016]. Dostępny w: https://www.kiwi.fi/display/ukjtoteutus/Centralized+Library+Services+for+Finnish+Li­braries.

Architektura zorientowana na usługi. W: Wikipedia – wolna encyklopedia [on-line] [dostęp 20.10.2016]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_zorientowana_na_us%C5%82gi.

BREEDING, M. Library Services Platforms: A Maturing Genre of Products. Library Tech­nology Reports [on-line] 2015, Vol. 51, Issue 4. [dostęp 6.11.2016]. Dostępny w: https://www.questia.com/library/journal/1G1-419412530/library-services-platforms-a-matu­ring-genre-of-products.

CHAD, K. Resource management for libraries: a new perspective. HELibTech Briefing Pa­per [on-line] August 2015 [dostęp 6.11.2016]. Dostępny w: http://helibtech.com/file/view/Resource_management_briefing_HELibTech_KenChad_Aug2015.pdf. DOI: 10.13140/RG.2.1.4315.3128.

GRANT, C. The Future of Library Systems: Library Services Platforms. Information Stand­ards Quarterly [on-line] 2012, Vol. 24, Issue 4. [dostęp 6.11.2016]. ISSN: 1041-0031. Do­stępny w: http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/9922/FE_Grant_Future_Library_Systems_%20isqv24no4.pdf.

KUHN, T.S. Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: PWN, 1968.

NAHOTKO, M. Komputeryzacja bibliotek naukowych w Polsce. Konspekt [on-line] 2004, nr 19 [dostęp 6.11.2016]. ISSN 1509-6726. Dostępny w: http://www.wsp.krakow.pl/kon­spekt/19/nahotko2.html.

Platforma biznesowa przedsiębiorstwa w oparciu o Microsoft SharePoint. W: Promise – Grupa APN Promise [on-line] [dostęp 6.11.2016]. Dostępny w: https://www.promise.pl/Rozwiazania-IT/Aplikacje-dedykowane/Platforma-biznesowa-przedsiebiorstwa-w-oparciu-o-M.

Software as a Service. W: Wikipedia – wolna encyklopedia [on-line] [dostęp 6.112016]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_Service.

Workflow. W: Wikipedia – wolna encyklopedia [on-line] [dostęp 6.11.2016]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Workflow.