Biblioteczna przestrzeń wiedzy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

Małgorzata Dąbrowicz

Abstrakt


W artykule przedstawiono rolę i zadania Zespołu Bibliotekarzy Dziedzinowych działającego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz omówiono funkcjonowanie portali dziedzinowych.


Słowa kluczowe


portale dziedzinowe; serwisy dziedzinowe; bibliotekarze dziedzinowi; Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BOGŁOWSKA, A., SZEWCZAK, J. (oprac.). Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotekach akademickich. Materiały z seminarium zorganizowanego przez Bibliotekę Główną UMK w dniach 26–27 października 2000 r. w Toruniu. Toruń: Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. ISBN 83-231-1350-5.

DĄBROWICZ, M., JAZDON, A. Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014. Biblioteka 2015, nr 19 (28), s. 129–157. ISSN 1506-3615.

JAZDON, A. Nowoczesne zarządzanie w starych murach. W: Wrocławska, M., Jerzyk-Wojtecka, J. (red.). Stare i nowe w bibliotece. Współpraca czy konkurencja. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, s. 89–100. ISBN 978-83-7525-413-6.

JAZDON, A. Unde venis? Biuletyn EBIB [on-line]. 2000, nr 10 (18) [dostęp 4.11.2016]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib18/jazdon.html.

KONIECZNA, D. Rola bibliotekarzy dziedzinowych w procesie edukacji. Biuletyn EBIB [on-line]. 2000, nr 10 (18) [dostęp 4.11.2016]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib18/konieczna.html.

MARCINKOWSKI, P. Bibliotekarz – asystent społeczności akademickiej. W: Kubów, S., Karciarz, M. (red.). Społeczny i pedagogiczny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich. Wrocław: Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2012, s. 123–133. ISBN 978-83-62302-50-5.

Portale dziedzinowe. Biblioteczna przestrzeń wiedzy [on-line]. [dostęp 3.11.2016]. Dostępny w: http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1244&Itemid=279.

SAWICKA, U. Inne spojrzenie na zadania bibliotekarzy dziedzinowych. Biuletyn EBIB [on-line]. 2000, nr 10 (18) [dostęp 4.11.2016]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib18/sawicka.html.

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej nr 2/2012 w sprawie powołania Zespołu bibliotekarzy dziedzinowych. [Dokument wewnętrzny (niepublikowany) Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu].