Małopolskie Forum Bibliotek – krakowskie reminiscencje konferencyjne

Ewa Maria Valde-Nowak, Małgorzata Mrożek-Buksa

Abstrakt


Sprawozdanie z konferncji Małopolskie Forum Bibliotek 2016. Kierunek – integracja.

Słowa kluczowe


konferencje bibliotekarskie; integracja bibliotekarzy

Pełny tekst:

PDF