Realizacja potrzeb użytkowników bibliotek cyfrowych na przykładzie systemu dLibra 6

Tomasz Parkoła, Karolina Bohdanowicz, Marcin Werla

Abstrakt


W niniejszym artykule opisano najważniejsze nowe funkcje i możliwości systemu dLibra w wersji 6 w kontekście oczekiwań użytkowników bibliotek cyfrowych. Oczekiwania użytkowników zostały zi­dentyfikowane na podstawie ankiety zamieszczonej na portalu FBC w 2016 r. Zmiany w oprogramowa­niu dLibra zostały opisane w kontekście użyteczności, wydajności oraz niezawodności. Obejmują swym za­kresem mechanizmy związane z dostępem do treści cyfrowych, metadanymi przechowywanych zasobów oraz wyszukiwaniem informacji. Przedstawione zostały również wybrane możliwości indywidualnego dosto­sowania systemu dLibra.


Słowa kluczowe


biblioteki cyfrowe; dLibra; zarządzanie procesem digitalizacji; system informacji naukowej; długoterminowa archiwizacja; badania ankietowe; badania potrzeb użytkowników;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GÓRNY, M., GRUSZCZYŃSKI, P.C., MAZUREK, J., NIKISCH, A., STROIŃSKI, M., SWĘDRZYŃSKI, A. Zastosowanie oprogramowania dLibra do budowy Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne 2003, nr 1, s. 109–117. ISSN 1732-1166.

PARKOŁA, T. DInGO: „Digitise and Go!” Pakiet oprogramowania do kompleksowej ob­sługi projektów digitalizacyjnych. W: X Warsztaty „Biblioteki cyfrowe” [on-line]. Poznań: PCSS, 2015 [dostęp 15.11.2016]. Dostępny w: http://lib.psnc.pl/publication/934.

MAZUREK, J. Czytelnik, użytkownik, klient, odbiorca w bibliotece cyfrowej… czyli kto? W: Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009, Poznań, 9.12.2009. Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2010, s. 35-44. ISBN: 978-83-7712-020-0.

MAZUREK, J. Bibliotekarskim okiem: Jak nie ulec magii liczb, czyli co nam mówią statystyki biblioteki cyfrowej. W: Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010, Poznań, 20-21.10.2010. Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2011, s. 89-99. ISBN 978-83-7712-056-9.

MAZUREK, J. Drogi czytelniku, jak korzystasz z biblioteki cyfrowej?. Biuletyn EBIB [on-line]. 2009, nr 5 [dostęp 15.11.2016]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://www.ebib.pl/2009/105/a.php?mazurek.

MAZUREK, J. Potrzeby informacyjne kluczowych grup użytkowników polskich bi­bliotek cyfrowych. Raport z badania. Biuletyn EBIB [on-line]. 2011, nr 7 [dostęp 15.11.2016]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/125/125_mazurek.pdf.

GÓRNY, M., MAZUREK, J. Keyusersof Polish digital libraries. The Electron­ic Library 2012, Vol. 30, nr 4, s. 543-556. ISSN 0264-0473.

MAZUREK, J. Użytkownicy polskich bibliotek cyfrowych. W: Janiak, M., Krakowska, M., Próchnicka, M. Biblioteki cy­frowe. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012, s. 297-308. ISBN 978-83-61464-70-9.

MAZUREK, C., PARKOŁA, T., WERLA, M. Tools for mass digitization and long-term preserva­tion in cultural heritage institutions. Review of the National Center for Digitization [on-line]. 2013, nr 22, s. 75-80 [dostęp 8.12.2016]. ISSN 1820-0109. Dostępny w: http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/ncd/22/ncd22075.pdf.

JĘDRZEJCZAK, P., KOZAK, M., MAZUREK, C., PARKOŁA, T., PIETRZAK, S., STROIŃSKI, M., WĘGLARZ, J. Long-Term Preservation Services as a Key Element of the Digital Libraries In­frastructure. W: Bembenik, R., Skonieczny, Ł., Rybiński, H., Kryszkiewicz, M., Niezgódka, M. (red.), Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform: Advanced Architectures and Solutions. Berlin: Springer, 2013, s. 85-95. ISBN 978-3-642-35646-9.

POPŁAWSKA, K., BAJER, J., KOZAK, M., SZYMCZAK, M., WERLA, M. System Informacji Na­ukowej Politechniki Poznańskiej jako przykład współpracy między jednostkami na­ukowymi. W: Konferencja Czytelnicy — zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemia­ny w czasach kultury cyfrowej i Internetu. 6-7 października 2016, Lublin. Publikacja w przygotowaniu.

Zapisy Terroru. W: Wiadomości [on-line]. 04.08.2016, 19:30 [dostęp 2.12.2016]. Dostępny w: http://wiadomosci.tvp.pl/26423207/zapisy-terroru.

Oświadczenie dotyczące obsługi formatu DjVu przez oprogramowanie dLibra [on-line]. Poznań: PCSS, 2015 [dostęp 2.12.2016]. Dostępny w: https://dingo.psnc.pl/2015/08/19/oswiadczenie-dotyczace-obslugi-formatu-djvu-przez-oprogramowa­nie-dlibra/.

GitHub. Wątek Mateusza Mateli [on-line], [dostęp 2.12.2016]. Dostępny w: https://github.com/mateusz-matela/djvu-html5/.

Polska Federacja Zarządzania Tożsamością [on-line]. Poznań: PCSS, 2016. [dostęp 3.12.2016]. Dostępny w: http://aai.pionier.net.pl/

PINKE, R.T. Standardy danych w bibliotekach cyfrowych. W: Internet w bibliotekach II - łączność, współpraca, digitalizacja, Wrocław, 23-26 września 2003 roku [on-line]. [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003 [dostęp 8.12.2016]. ISBN 83-915689-5-4. Dostępny w: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb2/prinke.php. - Internet w bibliotekach II.

LEWANDOWSKA, A., WERLA, M. Jak czytelnik porusza się po bibliotece cyfrowej? Analiza wzorców zachowań [on-line]. Poznań: PCSS, 2009 [dostęp 2.12.2016]. Dostępny w: http://dl.psnc.pl/biblioteka/dlibra/publication/265/content.

Zapisy Terroru. Repozytorium Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami [on-line], [dostęp 2.12.2016]. Dostępny w: http://www.zapisyterroru.pl/.