FOLIO, OLE oraz TIND, czyli nowoczesne Platformy Usług Bibliotecznych: open source i jego komercjalizacja

Dominik Mirosław Piotrowski, Barbara Kmiecikowska, Iwona Olińska

Abstrakt


Autorzy podkreślają, że w ostatnich kilku latach nastąpiły duże zmiany na rynku systemów bi­bliotecznych. Zintegrowane systemy biblioteczne (ang. Integrated Library Systems, ILS), które zaprojektowa­ne były w celu zarządzania zbiorami drukowanymi, powoli zastępowane są przez oprogramowanie nowej ge­neracji, działające w chmurze obliczeniowej. Są to innowacyjne rozwiązania określane mianem platform usług bibliotecznych (ang. Library Services Platform, LSP). Pewnym niebezpieczeństwem jest jednak fakt, że książnice, które decydują się na wdrożenie komercyjnych LSP, mogą uzależnić się od jednego dostawcy. W niniejszym artykule podjęta została próba uporządkowania wiedzy na temat trzech LSP, tj. OLE, FOLIO oraz TIND. Intencją niniejszego artykułu jest pokazanie dynamicznych zmian, jakie zachodzą w tym obsza­rze.


Słowa kluczowe


Library Services Platform; Platformy Usług Bibliotecznych; LSP; open source; systemy biblioteczne nowej generacji; OLE; FOLIO; TIND; Cloud computing; chmura obliczeniowa; SaaS;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ANDERSON, E. K. Elements of Electronic Resource Management. Library Technology Reports 2014, t. 50, nr 3, s. 11–22. ISSN 0024-2586.

BARRON, S. Implementing Kuali OLE at SOAS Library. Ariadne [on-line] 2015, nr 74 [dostęp 3.11.2016]. ISSN 1361-3200. Dostępny w: http://www.ariadne.ac.uk/issue74/barron.

BLACK, E. P. Selecting a Web Content Management System for an Academic Library Website. Infor­mation Technology and Libraries [on-line] 2011, t. 30, nr 4, s. 185–189 [dostęp 6.07.2015]. ISSN 0730-9295. Dostępny w: .

BREEDING, M. Library services platforms: a maturing genre of products. Library Technolo­gyhttp://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ital/article/view/1869/1707 Reports [on-line] 2015, t. 51 nr 4 [dostęp 10.11.2016]. ISSN 0024-2586. Dostępny w: https://journals.ala.org/ltr/issue/download/509/259.

BREEDING, M. Library Systems Report 2016: Power Plays. American Libraries [on-line] 2016 [do­stęp 20.11.2016]. ISSN 0002-9769. Dostępny w: http://librarytechnology.org/repository/item.pl?id=21747.

BREEDING, M. Library Systems Reports. American Libraries [on-line] 01.05.2015 [dostęp 4.11.2016]. ISSN 0002-9769. Dostępny w: https://americanlibrariesmagazine.org/2015/05/01/library-systems-report/.

BREEDING, M. Perceptions 2015: An International Survey of Library Automation. Library Technolo­gy Guides [on-line] 31.01.2016 [dostęp 8.11.2016]. ISSN 0024-2586. Dostępny w: http://librarytechnology.org/perceptions/2015/.

BREEDING, M. Smarter Libraries through Technology: Expanding the Models for Library Manage­ment. Smart Libraries Newsletter [on-line] 2015, t. 35, nr 8 [dostęp 25.10.2016]. Dostępny w: https://journals.ala.org/sln/issue/viewIssue/517/272.

COLLINS, M. Partnering for Innovation: Interviews with OCLC and Kuali OLE. Serials Review [on-line] 2010, t. 36, nr 2, s. 93–101 [dostęp 14.11.2016]. ISSN 0098-7913. Dostępny w: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098791310000419.

DRAKE, B. K., GELLER, M., WENTZ, E., CHOY, L. When the Open Source System is the Best Sys­tem [on-line] 2012 [dostęp 12.10.2016]. Dostępny w: https://foss4lib.org/case-study/flo.

ENIS, M. All systems go. Library Journal [on-line] 1.04.2016 [dostęp 4.11.2016]. Dostępny w: http://lj.libraryjournal.com/2016/04/lj-in-print/all-systems-go-library-systems-landscape-2016/.

GIERCZAK, B. Działalność typu spin off i spin out. W: Przedsiębiorczość Akademicka [on-line], [do­stęp 4.11.2016]. Dostępny w: http://przedsiebiorczosc-akademicka.b4ngo.pl/?pages=spin-off-i-spin-out.

GRANT, C. The Future of Library Systems: Library Services Platforms. Information Standards Quar­terly 2012, t. 24, nr 4, s. 4-15. ISSN 1041-0031.

HANNEMAN, J., JÜRGEN K. Linked Data for Libraries [on-line], [dostęp 12 listopada 2016]. Dostęp­ny w: http://www.ifla.org/past-wlic/2010/149-hannemann-en.pdf.

ILLG, J., ILLG, T. Słownik informatyczny, angielsko-polski, polsko-angielski. Katowice: Videograf II, 2003. ISBN 978-83-7183-266-6.

JAROCKI, M. Open Source w bibliotekach: w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. ISBN 978-83-231-3479-4.

KOSZOWSKA, A. Systemy biblioteczne: w kierunku integracji dostępu do informacji. W: Bibliotekar­stwo. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013, s. 434–448. ISBN 978-83-61464-95-2.

MACHOVEC, G. Consortia and Next Generation Integrated Library Systems. Journal of Library Ad­ministration 2014, t. 54, nr 5, s. 435–443. ISSN 0193-0826.

NEWMAN, S. Budowanie mikrousług. Gliwice: Helion, 2015. ISBN: 978-83-283-1381-1.

WILSON, K. Introducing the Next Generation of Library Management Systems. Serials Review 2012, t. 38, nr 2, s.110–123. ISSN 0098-7913.

WINKLER, M., McDONALD, R. Kuali OLE: A Community Collaboration in Software for and by Libra­ries. Information Standards Quarterly [on-line] 2012, t. 24, nr 4 [dostęp 2.11.2016]. ISSN 1041-0031. Dostępny w: http://www.niso.org/publications/isq/2012/v24no4/winkler/.