Działalność Biblioteki Instytutu Technologii Drewna

Ewa Tomaszewska, Ewa Wawrzynkiewicz, Anna Gałecka

Abstrakt


 

W artykule opisano przedsięwzięcia podejmowane przez Bibliotekę Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu. Omówiono zbiory biblioteczne, bazy bibliograficzno-dokumentacyjne rejestrujące materiały dotyczące przemysłu drzewnego, przedstawiono współpracę z innymi bibliotekami naukowymi oraz zaprezentowano wydawane przez instytut czasopismo naukowe. W zakończeniu przedstawiono wyzwania, jakie stoją przed biblioteką, mające na celu realizację oczekiwań czytelników w zakresie cyfryzacji zbiorów.Słowa kluczowe


biblioteki naukowe; instytuty naukowo-badawcze; zbiory biblioteczne; bazy danych; działalność informacyjna; digitalizacja; Biblioteka Instytutu Technologii Drewna;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Klasyfikacja piśmiennictwa drzewnego. Praca zbiorowa. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Technologii Drewna, 1969. Maszynopis.

Tezaurus drzewnictwa. Praca zbiorowa. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Technologii Drewna, 1987. Maszynopis.

TOMASZEWSKA, E., WAWRZYNKIEWICZ, Z., GAŁECKA, A. Informacja naukowa w drzewnictwie w świetle automatyzacji technik informacyjnych. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2012, r. 20, z. 3-4, s. 60–70 . ISSN 1230-5529.

TOMASZEWSKA, E. Informacja naukowa w drzewnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Internetu. W: Pietruch-Reizes, D., Babik, W. (red.). Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy. Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2008, s. 261–270. ISBN 8390456176.

Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej. Dz.U. 1951, nr 5, poz. 38.

Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 8 listopada 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Technologii Drewna. M.P. nr A-106, poz. 1559.