Działalność wojskowych bibliotek i ośrodków informacji naukowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Anita Nowińska, Izabela Dobrowolska

Abstrakt


Artykuł prezentuje bieżącą działalność bibliotek Sił Zbrojnych RP funkcjonujących w ramach resortowej sieci bibliotecznej (RSB), ze szczególnym uwzględnieniem Centralnej Biblioteki Wojskowej. Począwszy od struktury, liczby i zadań, które pełnią placówki informacyjne w RSB, a skończywszy na danych dotyczących: struktury, liczby i wykształcenia kadry pracowniczej, charakteru i wielkości księgozbiorów poszczególnych bibliotek, środków finansowych przeznaczanych na zakup materiałów bibliotecznych oraz systemów informatyczno-bibliotecznych wykorzystywanych w tychże placówkach.

Słowa kluczowe


biblioteki wojskowe;

Pełny tekst:

PDF