Analizy bibliometryczne w Bibliotece Politechniki Białostockiej

Anna Sidorczuk

Abstrakt


Dominującym narzędziem mierzenia wartości osiągnięć naukowych badaczy stała się bibliometria, natomiast dokumentowanie dorobku pracowników naukowych i opracowywanie bibliograficznych baz danych stało się domeną bibliotek oraz ośrodków informacji naukowej szkół wyższych. Na podstawie takich baz dokonywane są różnego rodzaju analizy i statystyki, wykorzystywane do realizacji zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych zadań organizacyjnych uczelni. Swoją funkcję z powodzeniem spełnia opracowywana w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Białostockiej (BP) baza publikacji i dorobku artystycznego pracowników i doktorantów PB, będąca jednocześnie źródłem informacji bibliometrycznej. Artykuł ma na celu opisanie systemu dokumentowania i informacji oraz przedstawienie dokonywanych w Bibliotece Politechniki Białostockiej analiz bibliometrycznych.

Słowa kluczowe


informacja naukowa; bibliometria; bibliografia; bazy danych; dokumentowanie; katalogowanie; uczelnie wyższe; Politechnika Białostocka; ALEPH

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BAJOR, A. Z zagadnień form bibliografii: monografia bibliograficzna. Warszawa: Wydaw. SBP, 2005, ISBN 83-89316-38-2.