MOL NET+

Aleksander Radwański

Abstrakt


Artykuł przedstawia system biblioteczny MOL NET+ dedykowany placówkom edukacyjnym, np. szkołom czy przedszkolom. Zwraca uwagę na usługowy model systemu tzw. SaaS, który jest niezwykle korzystny dla bibliotekarza pod względem administrowania oraz na funkcjonalności dla czytelników, np. dostępny 24/7 katalog OPAC.

Słowa kluczowe


systemy biblioteczne; MOL NET+; Software as a Service; SaaS

Pełny tekst:

PDF