Tradycja i nowoczesność. Aleph i Alma jako przykład różnych możliwości wyboru

Piotr Marcinkowski

Abstrakt


Artykuł przedstawia dwa narzędzia firmy Ex Libris oferowane bibliotekarzom przez firmę Aleph Polska: Almę i Alepha. Alma jest chmurowym systemem nowej generacji, Aleph tradycyjnym zintegrowanym systemem bibliotecznym, o ugruntowanej renomie. Omówiono główne cechy produktów, wraz z relacją do wyszukiwarki naukowej Primo. Przedstawiono także potencjalne powody wyboru jednego lub drugiego rozwiązania.


Słowa kluczowe


zintegrowane systemy biblioteczne; oprogramowanie biblioteczne; systemy nowej generacji; systemy następnej generacji; wyszukiwarki biblioteczne; wyszukiwarki naukowe; multiwyszukiwarki; chmura; Aleph; Alma; Primo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


CARMIT, M. Aleph Product Update [online]. IGeLU, 2016. [Dostęp 3.01.2017]. Dostępny w: https://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/45688/IGeLU_2016_-_Aleph_Product_Update.pdf.

Ex Libris Group. W: Wikipedia [online]. [Dostęp 3.01.2017]. Dostępny w: https://en.wikipedia.org/wiki/Ex_Libris_Group.

JURKŠAITIENĖ, D. Creation of e‐Library for Moldova Universities; Integrated Library Systems development trends. W: Modern Information Services for Improvement Study Quality [online]. [Dostęp 3.01.2017]. Dostępny w: http://misisq.usmf.md/images/Meetings_documents/Final_Creation_of_e-Library_for_Moldova_Universities_final.pdf.

Katalog główny BS. W: Biblioteka Sejmowa [online]. [Dostęp 3.01.2017]. Dostępny w: https://bs.sejm.gov.pl/F?func=file&file_name=base-list.

ROZENBLAT, B. Ex Libris Cloud and Support Services: Updates and Q&A [online]. IGeLU, 2016. [Dostęp 3.01.2017]. Dostępny w: https://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/45675/IGeLU_2016_-_Ex_Libris_Cloud_and_Support_Services.pdf.

SirsiDynix. W: Wikipedia [online]. [Dostęp 3.01.2017]. Dostępny w: https://en.wikipedia.org/wiki/SirsiDynix.

VTLS. W: Wikipedia [online]. [Dostęp 3.01.2017]. Dostępny w: https://en.wikipedia.org/wiki/VTLS.

Workflow. W: Wikipedia [online]. [Dostęp 3.01.2017]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Workflow.

Wspólne bazy dolnośląskich bibliotek pedagogicznych [online]. [Dostęp 12.01.2017]. Dostępny w: https://aleph.dbp.wroc.pl/F.

Zasoby Cyfrowe Bibliotek Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie [online]. [Dostęp 12.01.2017]. Dostępny w: https://sgw0.bg.sggw.pl/F?func=file&file_name=base-zarzadzenia&pds_handle=GUEST&pds_handle=GUEST.