PROLIB w perspektywie na przyszłość

Justyna Kamińska-Wolny, Magdalena Kurpiel, Krzysztof Henne

Abstrakt


Artykuł przedstawia zintegrowany system biblioteczny PROLIB dedykowany różnym typom bibliotek, począwszy od naukowych, poprzez publiczne, pedagogiczne, aż po szkolne. Wartością dodaną systemu jest jego nieprzerwany rozwój od 25 lat, dający satysfakcję zarówno twórcom, jak i bibliotekarzom. Elastyczność systemu zapewnia jego użytkownikom – bibliotekarzom i czytelnikom – komfort korzystania z poszczególnych funkcjonalności, z których najistotniejsze zostały omówione w niniejszym artykule.

Słowa kluczowe


systemy biblioteczne; zintegrowane systemy biblioteczne; system PROLIB; multiwyszukiwarki; PROLIB INTEGRO; RFID

Pełny tekst:

PDF