Fotografia cyfrowa i technologia 360o – zastosowanie w projektach realizowanych przez Politechnikę Wrocławską

Monika Laura Pichlak

Abstrakt


W artykule została krótko przytoczona historia aparatu cyfrowego oraz podstawowe różnice między fotografią cyfrową a tradycyjną. Opisano działanie studia fotograficznego 360o oraz jego wykorzysta­nie w projektach Politechniki Wrocławskiej.


Słowa kluczowe


fotografia cyfrowa; technologia 360o; fotografia obrotowa; studia fotograficzne; projekty; archiwizacja; Politechnika Wrocławska; Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fotografia od A do Z: aparat cyfrowy [online]. [Dostęp 10.04.2017]. Dostępny w: http://www.swiato­brazu.pl/fotografia-od-a-do-z-aparat-cyfrowy-23330.html.

GAJLEWICZ, N. Dzieje fotografii z pikseli [online]. [Dostęp 10.04.2017]. Dostępny w: http://www.pcworld.pl/news/318462/Dzieje.fotografii.z.pikseli.html.

KULAS, T. Wstęp do fotografii cyfrowej. Część 1 [online]. 22.07.2013 [Dostęp 10.04.2017]. Dostępny w: https://www.szerokikadr.pl/poradnik/wstep-do-fotografii-cyfrowej-czesc-1.

KWIECIEŃ, A. Plany Politechniki Wrocławskiej w PO PC – Atlas Zasobów Otwartej Nauki [online]. Warszawa, 20.06.2016 r. [Dostęp 10.04.2017]. Dostępny w: http://repo.bg.pw.edu.pl/images/doku­menty/PPWr_Kwiecien.pdf.

OLECH, R. Historia Fujifilm – epoka cyfrowa [online]. 18 kwietnia 2012. [Dostęp 10.04.2017]. Do­stępny w: http://www.optyczne.pl/260.1-artyku%C5%82-Historia_Fujifilm_-_epoka_cyfrowa.html.

TOMASZEWSKA, A. Pierwsza pomoc. Fotografia cyfrowa. Gliwice 2010. ISBN 978-83-246-2214-6.

Zrozumieć histogram w aparacie [online]. [Dostęp 10.04.2017]. Dostępny w: http://digitalcamerapol­ska.pl/warsztat/449-zrozumiec-histogram-w-aparacie.