System biblioteczny SOWA

Grażyna Masadyńska

Abstrakt


W artykule omówiono zagadnienia związane z funkcjonalnością systemów bibliotecznych SOWA2/MARC21 i SOWA2SQL oraz pokazano różnorodność wdrożeń oprogramowania w bibliotekach. Zwrócono uwagę na usługi hostingowe, oferowane przez dostawcę oprogramowania Sokrates-software oraz świadczone przez niego różne formy wsparcia dla bibliotekarzy. Przedstawiono kwestie innowacyjności systemów i ogólnopolskiego portalu w.bibliotece.pl. Omówiono również nowoczesne narzędzia wyszukiwawcze, dostępne w katalogach OPAC systemu SOWA2SQL.

Słowa kluczowe


SOWA; SOWA2SQL; SOWA2/MARC21; systemy biblioteczne; Sokrates-Software; komputeryzacja; automatyzacja; ebooki; OPAC

Pełny tekst:

PDF