Archiwizacja internetu jako usługa naukowa

Anna Kugler, Tobias Beinert, Astrid Schoger

Abstrakt


Gromadzenie i archiwizowanie stron internetowych istotnych dla nauki to jak dotąd bardzo zaniedbana sfera aktywności bibliotek niemieckich. Aby zapobiec groźnym stratom oraz zapewnić pracownikom naukowym stały dostęp do stron internetowych ponad dwa lata temu Bavarian State Library (BSB) stworzyła system archiwizacji stron internetowych. Głównym celem projektu zaakceptowanym przez German Research Foundation (DFG) był rozwój i realizacja kooperacyjnego modelu usługowego. Usługa ta ma wspierać inne instytucje dziedzictwa kulturowego w ich aktywności archiwizacyjnej i ułatwiać budowanie rozproszonego niemieckiego systemu archiwizacji naukowych stron internetowych. Dzięki temu projek­towi biblioteka bawarska chce poprawić zarówno ilość, jak i jakość zarchiwizowanych treści oraz promować ich wy­korzystanie w obszarze nauki. 


Słowa kluczowe


archiwizacja internetu; Bavarian State Library; projekty biblioteczne; informacja naukowa; zabezpieczenie zasobów cyfrowych; pobieranie i przetwarzanie danych; nauki humanistyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Haslinger, P. „Block und Kugelschreiber oder Twitterwall? Thesen zur Zukunft der Wissenschaftskommunikation in den Geisteswissenschaften. Konferenzblog RKB 2013 [online]. [Dostęp 20.03.2017]. Dostępny w: http://rkb.hypotheses.org/410, http://www.ahfmuenchen.de/Tagungsberichte/Berichte/pdf/2013/038-13.pdf.

Brügger, N. & Finnemann, N.O., 2013. The Web and Digital Humanities: Theoretical and Methodolo­gical Concerns. In: Journal of Broadcasting & Electronic Media 57,1 (2013), p. 66-80, here p. 79.

Brügger, N. 2012. Web History and the Web as a Historical Source. In: ZeithistorischeForschungen / Studies in Contemporary History, Online Ausgabe [online]. 9 (2012), H. 2. [Dostęp 20.03.2017]. Dostępny w: http://www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Bruegger-2-2012.

van den Heuvel, Ch. 2010. Web Archiving in Research and Historical Global Collaboratories. In: Brügger, Niels (ed.). Web History. New York 2010, p. 279-303.

Hockx-Yu, H. 2013. Scholarly Use of Web Archives [online]. [Dostęp 20.03.2017]. Dostępny w: http://files.dnb.de/nestor/veranstaltungen/2013-02-27-scholarly-use-of-web-archives_public.pdf.

Meyer, E., Thomas, A. & Schroeder, R. 2011. Web Archives: The Future(s) [online]. [Dostęp 20.03.2017]. Dostępny w: http://netpreserve.org/resources/web-archives-futures.

Meyer, E. 2010. Researcher Engagement with Web Archives: Challenges and Opportunities [online]. [Dostęp 20.03.2017]. Dostępny w: http://repository.jisc.ac.uk/543/1/JISC%2DREWA_ChallengesandOpportunities_August2010.pdf.

Cremer, M. 2013. Providing Access to the DNB Web Archive [online]. [Dostęp 20.03.2017]. Dostępny w: http://files.dnb.de/nestor/veranstaltungen/2013-02-27-providing-access-to-the-DNB-web-archive.pdf.

Webis. Wissenschaftliche Bibliotheken [online]. [Dostęp 20.03.2017]. Dostępny w: http://webis.sub.unihamburg.de/webis/index.php/Wissenschaftliche_Bibliotheken.

http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/evaluation_statistik/programm_evaluation/studie_evaluierung_sondersammelgebiete_empfehlungen.pdf. [Brak dostępu].

Spaniol, M., Mazeika, A., Denev, D. & Weikum, G. 2009. Catch me if you can: Visual Analysis of Co­herence Defects in Web Archiving. In: The 9th International Web Archiving Workshop (IWAW 2009). Workshop Proceedings [online]. P. 27-38. [Dostęp 20.03.2017]. Dostępny w: http://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/14075.

Gray, G., Scott, M. 2013. Choosing a Sustainable Web Archiving Method: A Comparison of Capture Quality. In: Dlib Magazine 19 [online]. Number 5/6 (2013). [Dostęp 20.03.2017]. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.1045/may2013-gray.

Niu, J. 2012. Functionalities of Web Archives. In: D-Lib Magazine [online].18, Number 3/4 (2012). [Dostęp 20.03.2017]. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.1045/march2012-niu2.

Pennock, M. 2013. Web-Archiving: DPC Technology Watch Report [online].13-01 March 2013, p. 23. [Dostęp 20.03.2017]. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.7207/twr13-01.

Mementos, UK Web Archives [online]. [Dostęp 20.03.2017]. Dostępny w: http://www.webarchive.org.uk/ukwa/info/mementos.