Aplikacje mobilne pomiędzy regałami

Łukasz Boeske

Abstrakt


W artykule omówiono gry terenowe: ActionTrack, Geocaching oraz Questing w kontek­ście możliwości ich wykorzystania przez biblioteki. Choć gry terenowe nie są dedykowane bibliotekom, stanowią doskonały środek promocji, który może przynieść efekty w zakresie poprawy lokalnego wize­runku biblioteki i przyciągnąć do niej nowych czytelników.


Słowa kluczowe


biblioteki; promocja; wizerunek biblioteki; aplikacje mobilne; gry terenowe;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


#GEOCACHING [online]. [Dostęp 27.03.2017]. Dostępny w: http://www.rabin.pl/geocaching/.

Historia Geocachingu [online]. [Dostęp 27.03.2017]. Dostępny w: https://www.geocaching.pl/geocaching.php.

Mobilna gra miejska. W: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku [online]. 2016. [Dostęp 11.07.2017]. Dostępny w: http://www.wbpg.org.pl/aktualnosc/mobilna-gra-miej­ska.

Szkolenia [online]. [Dostęp 27.03.2017]. Dostępny w: http://questing.pl/szkolenia/.

Team Action Zone. TAZ [online]. [Dostęp 19.06.2017]. Dostępny w: www.taz.fi.