Witryna internetowa – dokumentacja czy publikacja?

Bartłomiej Konopa

Abstrakt


W artykule podjęto rozważania teoretyczne nad charakterem witryn internetowych i próbą przypisania ich do definicji publikacji lub dokumentacji. Autor wskazuje na punkty, które mogą zostać wykorzystane w dyskusji nad tym zagadnieniem, między innymi obowiązujące normatywy, dorobek naukowy, praktykę innych państw oraz jednolite rzeczowe wykazy akt.


Słowa kluczowe


witryna internetowa; archiwizacja internetu; publikacja; dokumentacja; egzemplarz obowiązkowy; prawo autorskie; jednolity rzeczowy wykaz akt; archiwa; biblioteki;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


About the Internet Archive [online] Internet Archive. [Dostęp 23.03.2017]. Dostępny w: https://archive.org/about/.

BANDUCH, R., KLIMKIEWICZ, S. Rodzaje dokumentacji współczesnej. W: Pustuła, Z. (red.) Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik. Warszawa 2006, s. 29–42. ISBN: 83-906252-0-2.

DERFERT-WOLF, L. Archiwizacja Internetu – wprowadzenie i przegląd wybranych inicjatyw. Biuletyn EBIB [online] 2012, nr 1 (128). [Dostęp 23.03.2017]. ISSN: 1507-7187. Dostępny w: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_derfert.pdf.

GMEREK, K. Archiwa internetowe po obu stronach Atlantyku – Internet Archive, Wayback Machine oraz UK Web Archive. Biuletyn EBIB [online] 2012, nr 1 (128). [Dostęp 23.03.2017]. ISSN: 1507-7187. Dostępny w: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_gmerek.pdf.

HORODYSKI, B. Z pogranicza bibliotekarstwa i archiwistyki. Przegląd Biblioteczny 1956, r. 24, z. 3, s. 201–212. ISSN 0033-202X.

KŁĘBCZYK, F., JĘDRALSKA, M. Serwis „Archiwum Internetu” na tle ogólnych problemów archiwizacji zasobów sieciowych. Biuletyn EBIB [online] 2012, nr 1 (128). [Dostęp 23.03.2017]. ISSN: 1507-7187. Dostępny w: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_jedralska.pdf.

List of Web archiving initiatives [online] Wikipedia. [Dostęp 23.03.2017]. Dostępny w: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Web_archiving_initiatives.

Members [online] International Internet Preservation Consortium. [Dostęp 23.03.2017]. Dostępny w: http://www.netpreserve.org/about-us/members.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie, Dz.U. nr 29, poz. 167.

STEBELSKI, A. Rękopis archiwalny i biblioteczny. Archeion 1951, t. 19/20, s. 230–240. ISSN 0066–6041.

SZULAKIEWICZ, W. Ego-dokumenty i ich znaczenie w badaniach naukowych. Przegląd Badań Edukacyjnych 2013, nr 16, s. 65–84. ISSN: 1895-4308.

ŚLASKA, K., WASILEWSKA, A. Archiwizacja Internetu – sytuacja w polskim prawie z punktu widzenia bibliotekarzy. Biuletyn EBIB [online] 2012, nr 1 (128). [Dostęp 23.03.2017]. ISSN: 1507-7187. Dostępny w: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_slaska.pdf.

Tekst jednolity statutu Narodowego Archiwum Cyfrowego nadanego decyzją Nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 17 lutego 2015 r., zmienionego decyzją Nr 13 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 czerwca 2015 r oraz decyzją Nr 27 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 2 września 2016 r. oraz decyzją 43 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 stycznia 2017 r. [online]. [Dostęp 23.03.2017]. Dostępny w: https://www.bip.ap.gov.pl/plik.php?id=57234&wer=1.

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U. nr 38, poz. 173, z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U. nr 85, poz. 539, z późn. zm.

Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, Dz.U. nr 152, poz. 722, z późn. zm.

WAGLOWSKI, P. Postanowienie Sądu Najwyższego – sygn. akt IV KK 174/07 (rejestracja dzienników i czasopism) [online] VaGla.pl. [Dostęp 23.03.2017]. Dostęp w: http://prawo.vagla.pl/node/7461.

WIŚNIEWSKI, J. Archiwalia w bibliotekach i muzeach. Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2000. ISBN: 83-232-1014-4.