Dokk1: Współtworzenie jako nowy sposób pracy w bibliotekach

Sidsel Bech-Petersen

Abstrakt


 

Artykuł przedstawia bibliotekę z Aarhus – Dokk1 jako przykład współczesnej biblioteki hybrydowej nowej generacji. Biblioteka Dokk1 jest współtworzona przez użytkowników, partnerów i zainteresowane jej istnie­niem strony. Jest to również przykład otwartej, elastycznej przestrzeni bibliotecznej, w której zastosowana tech­nologia zachęca użytkowników, aby stali się częścią tego miejsca. Dzięki wdrożeniu nowych metod pracy, opar­tych na myśleniu projektowym, współtworzenie jest również częścią procesu rozwoju nowych usług i aranżacji przestrzeni, a także nowym sposobem pracy dla pracowników biblioteki. Dokk1 jest biblioteką dla ludzi, nie dla książek. Stanowi przykład zmiany w procesie rozwoju bibliotek, przesunięcie punktu ważności z zasobów biblio­tecznych na obywateli. W bibliotece ukierunkowanej na obywateli współtworzenie odbywa się w różnych obsza­rach, takich jak: 1) nowy sposób pracy, tj. przekształcenie się w bibliotekę opartą na projektowaniu, 2) otwarta przestrzeń, która umożliwia obywatelom, partnerom i bibliotece wspólną działalność, 3) technologia, której zasto­sowanie podkreśla, że biblioteka należy do użytkowników.Słowa kluczowe


myślenie projektowe; współtworzenie przestrzeni; biblioteki publiczne;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BANSLER, J. Systems development research in Scandinavia, Scandinavian journal of information systems, 1 (1989), n. 1, p. 3­–20.

COSTANTINO, T. (i in.). Participatory design of public library e-services. In: Proceedings of the 13th participa­tory design conference: short papers, industry cases, workshop descriptions, doctoral consortium papers, and keynote abstracts. Windhoek, Namibia, October 6–10, 210. New York: ACM, 2014, vol. II, p. 133–136.

DALSGAARD, P., ERIKSSON, E. Large-scale participation: a case study of a participatory approach to devel­oping a new public library. In: CHI '13: proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems. Paris, France, April 27–May 2, 2013. New York: ACM, 2013, p. 399–408.

HYYSALO, S. (i in.). Collaborative futuring with and by makers, CoDesign, 10 (2014), n. 3–4, p. 209–228.

IDEO, Chicago Public Libraries, Aarhus Public Libraries, Design thinking for libraries: a toolkit for patron-cen­tered design [online]. 2015, www.designthinkingforlibra­ries.com.

INGILDSEN, P., User centred design: ideas, methods and examples. Danfoss User Centred Design Group, 1998.

MARQUEZ, J., DOWNEY, A. Service design: toward a holistic assessment of the library, PNLA Quarterly, 80 (2015), n. 1, p. 37–47.

NORMAN, D. A. The design of everyday things. New York: Doubleday, 1990.

ROBERTSON, T. (i in.). Designing an immersive environment for public use. In: PDC '06: proceedings of the ninth conference on participatory design: expanding boundaries in design. New York: ACM, 2006, vol. I, p. 31–40.

SALGADO, M., MARTTILA, S. Discussions on inclusive, participative and open museums. In: Beyond con­trol: the collaborative museum and its challenges. International conference on design and digital heritage. NO­DEM 2013 Conference proceedings, Stockholm, December 1–3, 2013. Stockholm: Interactive Institute Swedish ICT, 2013, p. 41–48.

SCHÖN, D. A. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass, 1991.

TAXÉN, G. Introducing participatory design in museums. In: PDC '04: proceedings of the eighth conference on participatory design: artful integration interweaving media, materials and practices. New York: ACM, 2004, vol. I, p. 204–213.