Gephi – nowoczesne narzędzie do wizualizacji danych bibliometrycznych

Veslava Osinska

Abstrakt


Po warsztatach, które odbyły się podczas konferencji „Wizualizacja informacji w humanistyce” autorka opracowała instrukcję wykorzystania aplikacji Gephi do przygotowania wizualizacji danych bibliome­trycznych. W bibliotekach naukowych powstają sekcje bibliometryczne, które przygotowują dla administracji uczelni informacje o publikacjach naukowych pracowników macierzystej instytucji i ich cytowaniach. Informa­cje te lepiej prezentują się i przemawiają do administratorów, jeśli są przejrzyście zaprezentowane. Niniejszy artykuł ma zachęcić osoby odpowiedzialne za przygotowywanie informacji bazujących na danych bibliome­trycznych, w szczególności bibliotekarzy, do korzystania z Gephi i ułatwić wykorzystanie różnych funkcji apli­kacji. Może także pomóc bibliotekarzom w zdobywaniu nowych kwalifikacji i umiejętności.


Słowa kluczowe


wizualizacja w nauce; bibliometria; naukometria; szkolenia bibliotekarzy; instrukcja;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BibExcel: a tool-box developed by Olle Persson [online]. [Dostęp 8.07.2017]. Dostępny w: http://homepage.univie.ac.at/juan.gorraiz/bibexcel/.

Gephi Features [online]. The Gephi Consortium, 2017. [Dostęp 8.07.2017]. Dostępny w: https://gephi.org/features/.

Gephi makes graphs handy [online]. The Gephi Consortium, 2017. [Dostęp 8.07. 2017]. Dostępny w: https://gephi.org/.

OSIŃSKA, V. WIZualizacja INFOrmacji: studium informatologiczne. Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2016. ISBN 978-83-231-3581-4.

OSIŃSKA, V., MALAK, P. Dynamiczne sieci społeczne. Projektowanie i analiza. W: SYSŁO, M.M., KWIATKOWSKA, A.B. (red.). Wsparcie kształcenia informatycznego w szkołach: materiały pokonfe­rencyjne. Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2017, s. 376-387. ISBN 978-83-231-3784-9.

Pajek: analysis and visualization of large networks [online]. [Dostęp 5.06.2017]. Dostępny w: http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/.