Biblioteka Uniwersytetu Technicznego w Tallinnie – wrażenia z pobytu w ramach programu Erasmus+

Dominik Woźniak

Abstrakt


Tekst jest relacją z wizyty w Bibliotece Uniwersytetu Technicznego w Tallinnie w ramach programu Erasmus+.

Słowa kluczowe


Uniwersytet Techniczny w Tallinnie; Biblioteka Uniwersytetu Technicznego w Tallinnie; Erasmus+

Pełny tekst:

PDF