NUKAT – koncentrator metadanych dla użytkownika i bibliotekarza

Krystyna Teresa Sanetra

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie bazy NUKAT jako koncentratora metadanych budo­wanego dzięki efektywnej współpracy bibliotek, a także modelu, w którym jest on tworzony. Pokazano, że metadane w NUKAT dotyczą polskiej produkcji wydawniczej w stopniu niemal kompletnym oraz że zagregowane w koncentratorze metadane umożliwiają dostęp także do obiektów cyfrowych. Zapre­zentowano użyteczność bazy NUKAT zarówno dla czytelników, jak i dla bibliotekarzy. Na koniec wyra­żono nadzieję, że wypracowany model współdziałania bibliotek będzie kontynuowany, także w przewi­dywanej „post-OPAC-owej” rzeczywistości.


Słowa kluczowe


NUKAT; koncentrator metadanych; współpraca bibliotek; współkatalogowanie; użyteczność dla bibliotekarzy; użyteczność dla czytelników;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Centrum NUKAT [online]. [Dostęp 27.06.2017], Dostępny w: http://centrum.nukat.edu.pl/pl/.

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa – Statystyki [online]. [Dostęp 31.05.2017]. Dostępny w: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/pubstats.

NAHOTKO, M. Współdziałanie metadanych w systemach informacyjnych. Zagadnienia Infor­macji Naukowej [online]. 2013, nr 1, s. 61–83. [Dostęp 18.05.20187]. Dostępny w: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id =1874&dirids=1.

NUKAT [online]. [Dostęp 27.06.2017]. Dostępny w: http://katalog.nukat.edu.pl/search/query? theme=nukat.

NUKAT – Biblioteki – System [online]. [Dostęp 18.05.2017]. Dostępny w: http://centrum.nukat.edu.pl/pl/biblioteki.

NUKAT – statystyki – zawartość bazy [online]. [Dostęp 22.05.2017]. Dostępny w: http://centrum.nukat.edu.pl/pl/statystyki?view=baza.

NUKAT – statystyki – zawartość bazy – rekordy khw [online]. [Dostęp 27.06.2017]. Dostępny w: http://centrum.nukat.edu.pl/pl/statystyki?view=baza&layout=khw.

Protokół z zebrania Zespołu Koordynacyjnego NUKAT, Biblioteka Uniwersytecka w Warsza­wie, 6.09.2005 r. [online]. [Dostęp 18.05.20187]. Dostępny w:

http://centrum.nukat.edu.pl/images/files/ZK_NUKAT/zknotatka_2005_09_06.pdf.

Protokół z zebrania Zespołu Koordynacyjnego NUKAT, które odbyło się dn. 13.06.2007 r. [onli­ne]. [Dostęp 18.05.2017]. Dostępny w: http://centrum.nukat.edu.pl/pl/poznaj-nukat/zk-nukat

Protokół z zebrania Zespołu Koordynacyjnego NUKAT, 19.03.2013 r. [online]. [Dostęp 18.05.2017]. Dostępny w: http://centrum.nukat.edu.pl/pl/poznaj-nukat/zk-nukat.

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych – Statystyki [online]. [Dostęp 31.05.2017]. Do­stępny w: http://rcin.org.pl/dlibra/pubstats.

SELLBERG, R. Cooperative cataloging in a Post-OPAC World. Cataloging & Classification Quarterly [online]. 2010, Vol. 48, iss. 2/3, s. 237–246. [Dostęp 18.05.20187]. ISSN 1544-4554. Dostępny w: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01639370903535734? scroll =top&needAccess=true.

Sprawozdanie Centrum NUKAT BUW za rok 2016: prowadzenie katalogu centralnego NUKAT oraz koordynacja współpracy bibliotek w zakresie jego budowania [online]. 2017 [Dostęp 18.05.2017]. Dostępny w: http://centrum.nukat.edu.pl/images/files/sprawozdania/ spr_NUKAT_2016_31012017.pdf.

Zestawienie retrospektywne 1944–2016. Ruch Wydawniczy w Liczbach [online]. 2016, t. 63, s. 67–69. [Dostęp 15.05.2017]. ISSN 2083-6953. Dostępny w: http://ksiegarnia.bn.org.pl/421/Ruch-wydawniczy-w-liczbach-t-63-2016-ksiazki.html.