Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. Sprawozdanie z konferencji w Krakowie, 26-27 czerwca 2017 r.

Bożena Bednarek-Michalska

Abstrakt


Sprawozdanie z konferencji, która odbyła się  w Krakowie, 26-27 czerwca 2017 r.


Słowa kluczowe


bazy danych; czasopisma techniczne; bibliografie; BazTech;

Pełny tekst:

PDF