Naukowiec 2020: Czy biblioteka ma nadal znaczenie dla badaczy nauk społecznych?

James G. Neal

Abstrakt


 

Biblioteka zawsze była najważniejszym partnerem w procesie badawczym. Ale kluczowe zmiany w informacji, technologiach, gospodarce i środowisku nauki stanowią wyzwanie dla tych relacji i kreu­ją istotne pytania dotyczące wartości biblioteki i jej wpływu na środowisko akademickie, jak również na funk­cjonujące relacje z naukowcami reprezentującymi nauki społeczne.Słowa kluczowe


przyszłość bibliotek akademickich; nowe role bibliotekarzy akademickich; współpraca bi­bliotek z naukowcami; trendy rozwoju w nauce;

Pełny tekst:

PDF