Nauczyciel bibliotekarz – mistrz zen czy coach? Praca z (niełatwym) użytkownikiem w bibliotece pedagogicznej

Anna Walska-Golowska

Abstrakt


Artykuł dotyczy bibliotek pedagogicznych, jako miejsca specyficznych spotkań nauczycieli: pracownika – nauczyciela bibliotekarza i użytkownika – nauczyciela związanego ze środowiskiem szkolnym. Zwrócono uwagę na wyjątkowy charakter zachodzącej między nimi komunikacji, a także potencjał czerpania inspiracji w pracy bibliotekarskiej m.in. z coachingu.

Słowa kluczowe


biblioteka; biblioteka pedagogiczna; bibliotekarz; nauczyciel; nauczyciel bibliotekarz; użytkownik; komunikacja; zen; coaching

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BUGAJ, E. Kompetencje pedagogiczne w procesie komunikowania się bibliotekarza z czytelnikiem w bibliotece XXI wieku. Problemy i zakłócenia w procesie komunikowania się. W: Wrocławska, M., Jerzyk-Wojtecka, J. (red.). Biblioteka w komórce? Przyszłość usług bibliotecznych. Międzynarodowa Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, s. 254-261. ISBN 978-83-7969-012-1.

FLUDA-KROKOS, A. Ewolucja pojęcia nauczyciel – klient bibliotek pedagogicznych w świetle aktów prawnych. W: Fluda-Krokos, A., Janik, B. (red. nauk.). Nauczyciel w bibliotece pedagogicznej – klient wyróżniony. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016, s. 20-29. ISBN 978-83-7271-993-5.

GŁOMBIOWSKI, K., ŚWIDERSKI, B., WIĘCKOWSKA, H. (red.). Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.

KNAPIK, P. Coaching w pracy bibliotekarza. W: Fluda-Krokos, A., Janik, B. (red. nauk.). Nauczyciel w bibliotece pedagogicznej – klient wyróżniony. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016, s. 43-51. ISBN 978-83-7271-993-5.

MIKULSKA-PIOTROWSKA, E. Biblioteki pedagogiczne Kuratoriów Okręgów Szkolnych w Polsce w okresie międzywojennym [online]. [Dostęp 27.04.2017]. Dostępny w: http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/bibliotekiped/mgr1.pdf.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. Dz. U. 2013, poz. 369.

WISŁOCKA, S. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie. Rys historyczny. W: Tokarz-Wisłocka, S. i in. (red.). 40 lat pracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1963, s. 7-13.

WOJCIECHOWSKI, J. Praca z użytkownikiem w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2000. ISBN 978-83-87629-49-9.

Wstęp. W: Fluda-Krokos, A., Janik, B. (red. nauk.). Nauczyciel w bibliotece pedagogicznej – klient wyróżniony. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016, s. 5-6. ISBN 978-83-7271-993-5.

ŻEBROWSKI, J. Współczesny nauczyciel-wychowawca i jego świat wartości. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość [online]. 2007, t. IV, s. 163-176. [Dostęp 27.04.2017]. ISSN 1731-8440. Dostępny w: http://www.studiagdanskie.gwsh.gda.pl/pdfy/studia4-12.pdf.