Czasopisma muzyczne jako obszar międzynarodowej współpracy bibliotek

Czesława Joanna Zawrotniak

Abstrakt


Artykuł zawiera krótką charakterystykę czasopism muzycznych, historię ich powstania, a następnie omawia genezę i realizację międzynarodowego projektu, którego celem początkowo było opracowanie bibliografii czasopism muzycznych publikowanych na świecie w XIX w. Z czasem, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, podjęto prace nad tworzeniem elektronicznych pełnotekstowych baz danych światowych czasopism muzycznych. W projekcie uczestniczą biblioteki muzyczne z 20 krajów, w tym z Polski.


Słowa kluczowe


czasopisma muzyczne; historia prasy muzycznej; międzynarodowa współpraca bibliotek; RIPM;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BUJA M., A quarter-century of success: An interview with H. Robert Cohen, founder and director of the Répertoire International de la Presse Musicale RIPM). Fontes Artis Musicae, vol.54, nr 4, s. 385-390.

CALVORESSI, M. D., Music in the foreign press. The Musical Times 1937,vol. 78, nr 1131, s. 428.

COHEN, R. H., An Introduction to the Four „R”: Le RILM du XIXe siècle. Periodica Musica 1983, vol.1, s.1.

COHEN, R. H., CONATI, M. Le Répertoire International de la Presse Musicale. Acta Musicologica, vol. 59, nr 3, s.308-324 [online] [Dostęp 20.07.2017]. Dostępny w: http://www.jstor.org/stable/932951

COHEN, R. H., RIPM: An Overview: The paper presented at the Conference of the Music Library Association, 6 March 1985. Periodica Musica 1985, vol.3, s.31.

COHEN, R. H., Répertoire International de la Presse Musicale. W: Grove Music Online [online] [Dostęp 10.08.2017]. Dostępny w: http://www.oxfordmusiconline.com

COHEN, R. H., KNYSAK, B., RIPM Online Archive of Music Periodicals (1800-1950). Notes 2010, vol.66, No.4, s. 391-420.

COHEN, R. H., KNYSAK, B., RIPM Online Archive of Music Periodicals (Full-text) rok. Rec. MANTZ, S. L. W: Notes 2010, vol.66, No.4, s. 836-9.

COHEN, R. H., RIPM: The first twenty-five years (1981-2002). Periodica Musica 1985, vol.10/11, s.1.

COHEN, R. H. i in., RILM Annual Reports (1981-2017). [online] [Dostęp 20.08.2017]. Dostępny w: http://www.ripm.org/?page=AnnualReports

FEDOROV, V., Périodique, W: Dufourcq, R. (red.), Larousse de la musique: ouvrage en 2 volumes [M-Z], Paris:Librairie Larousse, 1957, s. 179-180.

FELLINGER, I. et al., Periodicals. W: Grove Music Online [online] [Dostęp 21.07.2017]. Dostępny w: http://www.oxfordmusiconline.com

FELLINGER, I., Reflections on nineteenth-century periodicals and musicological research. Periodica Musica 1985, vol.1, nr 1, s.1.

MICHAŁOWSKI, K., Bibliografia muzyczna czasopism w Polsce. Biblioteka Muzyczna – Music Library 1983-1984, Warszawa: SBP Sekcja Bibliotek Muzycznych, 1986, s. 35-47.

MRYGOŃ, A., Czasopisma muzyczne, W: Chodkowski, A. (red.), Encyklopedia muzyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 175-177.

RIPM strona internetowa [online] [Dostęp 20.07.2017] Dostępny W: http://www.ripm.org/index.php

Rivista umoristica Il clarinetto a doppia tonalità del professore Orsi illustrato da Jago Stapini. [brak inf, o aut.], Gazzetta Musicale di Milano 1885, vol. 40, nr 31 [online] [Dostęp 18.08.2017] Dostępny w: https://www.ripmfulltext.org

WAGSTAFF, J., W: Periodicals. W: The Oxford Companion to Music [online]. [Dostęp 16.08.2017]. Dostępny w: http://www.oxfordmusiconline.com