„Z bajką na śniadanie” – sposób na wychowanie przyszłych czytelników

Matylda Graboś

Abstrakt


„Z bajką na śniadanie” to cykl spotkań z małymi dziećmi i ich opiekunami w Miejskiej Bibliote­ce Publicznej w Bychawie. Ideą tych spotkań jest urozmaicenie czasu dzieciom w wieku 2–3 lat oraz zaini­cjowanie czytelnictwa wśród najmłodszych poprzez wczesny kontakt z książkami i biblioteką. W artykule zo­stały poruszone kwestie roli książki jako narzędzia wspomagającego rozwój intelektualny najmłodszych dzie­ci oraz kształtowania ich wyobraźni i poczucia estetyki.


Słowa kluczowe


dzieci; zabawa; książki; rola książki; literatura; biblioteki publiczne; edukacja;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BALUCH, A. Książka jest światem. O literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nasto­latków. Kraków: Universitas, 2005. ISBN 8324205969.

HOGG, T. BLAU, M. Język dwulatka. Moja mama mnie rozumie. Warszawa: Klub dla Ciebie, 2003. ISBN 838931438X.

LEWANDOWICZ, G. Małe dziecko w bibliotece. Poradnik Bibliotekarza [online]. 2000, nr 3, s. 6 [Do­stęp 21.08.2017.]. Dostępny w: http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=28698.

Ośrodek Ewaluacji. Badanie efektów czytania dzieciom od urodzenia [online]. Warszawa 2015. [Do­stęp 21.08.2017]. Dostępny w: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/ckfinder_pliki/files/Badanie%20efekt%C3%B3w%20czytania%20dzieciom%20od%20urodzenia.pdf.

SKIERKOWSKA, E. Współczesna ilustracja książki. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1969.

SZUMAN, S. Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży. Kraków: Wiedza – Zawód – Kultura Tade­usz Zapiór, 1951.

UNGEHEUER-GOŁĄB, A. Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą. Podręcznik. Warszawa: Wydaw. SBP, 2011. ISBN 978-83-61464-92-1.

WIERCIŃSKA, J. Sztuka i książka. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986. ISBN 8301045477.