Moje wrażenia z IFLA - Wrocław 2017

Małgorzata Barbara Piekielska

Abstrakt


Artykuł stanowi skondensowany opis mojego pobytu na Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji IFLA (Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich) we Wrocławiu oraz moje spostrzeżenia i wnioski wyciągnięte z udziału w wydarzeniu.

Słowa kluczowe


IFLA ; zawód bibliotekarza ; zarządzanie bibliotekami

Pełny tekst:

PDF