PLOS ONE – studium przypadku analizy cytowań prac naukowych na podstawie danych otwartego indeksu cytowań (OpenCitations Corpus)

Anna Małgorzata Kamińska

Abstrakt


Artykuł prezentuje studium przypadku obrazujące możliwości prowadzenia analiz bibliome­trycznych na podstawie danych otwartego indeksu cytowań nazwanego przez jego twórców OpenCitations Corpus. Dla artykułów cytowanych pochodzących z czasopisma PLOS ONE wyekstrahowano dane z całości korpusu i sformatowano w sposób umożliwiający prowadzenie analiz w narzędziach zewnętrznych (arkusz kalkulacyjny, aplikacja obliczeniowo-wizualizacyjna Gephi). Następnie przeprowadzono przykładowe analizy i wizualizacje grafów cytowań artykułów. Na przykładach zaprezentowano również możliwości języka SPA­RQL umożliwiającego prowadzenie analiz wprost na platformie OpenCitations udostępnionej jako usługa WWW bądź też uruchomionej we własnym środowisku obliczeniowym.


Słowa kluczowe


OpenCitations; OpenCitations Corpus; indeks cytowań; bibliometria; źródła danych; studium przypadku; Gephi; PLOS ONE

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blazegraph – REST API [online]. [Dostęp 9.09.2017]. Dostępny w: https://wiki.blazegraph.com/wiki/index.php/REST_API#QUERY.

Blazegraph [online]. [Dostęp 9.09.2017]. Dostępny w: https://www.blazegraph.com/.

Gephi makes graphs handy – CSV format [online]. [Dostęp 9.09.2017]. Dostępny w: https://gephi.org/users/supported-graph-formats/csv-format/

KAMIŃSKA, A. M. Od druków źródłowych po mapy nauki. Bibliograficzna baza danych GRUBA. W: KOWALSKA, M., OSIŃSKA, V. (red.). Wizualizacja informacji w humanistyce. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 (w druku).

KAMIŃSKA, A. M. OpenCitations (I4OC) – otwarty indeks cytowań publikacji naukowych. Biuletyn EBiB [online]. 2017, No 176. ISSN 1507-7187.

KAMIŃSKA, A. M. Tam, gdzie zaczyna się bibliometria, czyli jak pozyskać materiał analityczny z autopsji. Biuletyn EBiB [online]. 2017, No 173. [Dostęp 16.08.2017]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/534.

KAMIŃSKA, A. M. Wizualizacje wybranych wskaźników bibliometrycznych na przykładzie bibliograficznej bazy danych CYTBIN. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 2017, 2 (19) (w druku).

KAMIŃSKA, A. M. Zastosowanie metod analizy sieci społecznościowych w bibliometrii i webometrii. Miary i narzędzia. Nowa Biblioteka. Usługi, technologie informacyjne i media, 2018, 2 (29) (w druku).

PERONI, S., DUTTON, A., GRAY, T., SHOTTON, D. Setting our bibliographic references free: towards open citation data. Journal of Documentation. 2015, 71 (2), s. 253–277. [Dostęp 9.09.2017]. Dostępny w: http://speroni.web.cs.unibo.it/publications/peroni-2015-setting-bibliographic-references.pdf.

RDF [online]. W3C, 2017. [Dostęp 9.09.2017]. Dostępny w: https://www.w3.org/RDF/.

SPARQL Query Language for RDF [online]. W3C, 2017. [Dostęp 9.09.2017]. Dostępny w: https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/.