Dowartościowanie partnera to interes obu stron

Grażyna Paździorny

Abstrakt


Działania projektowe to ogromne korzyści dla biblioteki i dla jej użytkowników. Umożliwiają nie tylko ciągłe rozwijanie się instytucji, lecz także wnikliwe poznanie potrzeb lokalnej społeczności. Warto również współpracować z partnerami. W różnorodnych działaniach zawsze najważniejsi są ludzie – ci, z którymi pracujemy na co dzień, i ci, którzy są odbiorcami działań biblioteki. 


Słowa kluczowe


biblioteki publiczne; Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie; partnerstwa; projekty; zmiany;

Pełny tekst:

PDF