Dobre praktyki publikowania danych badawczych

Anna Małgorzata Kamińska

Abstrakt


Artykuł przedstawia spostrzeżenia autorki na temat dobrych praktyk publikowania danych badawczych w zakresie ich dostępności, spójności, identyfikowalności, integralności, niezaprzeczalności, wiarygodności oraz wersjonowania. Stanowi on wyraz subiektywnych opinii wyrobionych na podstawie doświadczeń nabytych w trakcie realizacji badań własnych, w których konieczne okazało się wdrożenie praktyk ułatwiających operowanie na licznych i dużych zbiorach danych różnych typów. Po omówieniu kolejnych aspektów składających się na dobre praktyki publikowania danych przedstawiony zostaje przykład publikacji w repozytorium Zenodo danych dokumentujących autorskie badania bibliometryczne opisane w poprzednim numerze Biuletynu EBiB. Pozwala to więc nie tylko zobrazować poszczególne aspekty dobrej praktyki, ale również ułatwić wszystkim zainteresowanym prowadzenie badań własnych podobnych do opisanych w tamtym artykule.


Słowa kluczowe


autentyczność; dane badawcze; dobre praktyki; dostępność; spójność; identyfikowalność; integralność; niezaprzeczalność; repozytoria; wiarygodność; wersjonowanie; Zenodo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BEDNAREK-MICHALSKA, B. Komisja Europejska idzie do przodu. Otwartość nauki staje się w Eu­ropie faktem. Biuletyn EBIB [online]. 2014, no 147. [Dostęp 2.10.2017]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/viewFile/148/356.

DMPTool, University of California Curation Center of the California Digital Library 2017. [online]. [Dostęp 2.10.2017]. Dostępny w: https://dmptool.org.

KAMIŃSKA, A.M. PLOS ONE – a case study of citation analysis of research papers based on the data in an open citation index (The OpenCitations Corpus). Zenodo [online]. [Dostęp 13.10.2017]. Dostępny w DOI: 10.5281/zenodo.1010450. DOI: 10.5281/zenodo.1010450.

KAMIŃSKA, A.M. PLOS ONE – studium przypadku analizy cytowań prac naukowych na podstawie danych otwartego indeksu cytowań (OpenCitations Corpus). Biuletyn EBIB [online]. 2017, no 176. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/564. ISSN 1507-7187.

Pajek: analysis and visualization of large networks [online]. [Dostęp 2.10.2017]. Dostępny w: http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/.

Research Data [online]. Elsevier 2017. [Dostęp 2.10.2017]. Dostępny w: https://www.elsevier.com/about/our-business/policies/research-data.

Zenodo [online]. [Dostęp 02.10.2017]. Dostępny w: https://zenodo.org/.