Ekslibris — miniaturowe dzieło sztuki. O graficznych znakach własnościowych i działalności Warszawskiej Galerii Ekslibrisu

Michał Witak

Abstrakt


Autor opisuje historię oraz działalność wystawienniczą i wydawniczą Warszawskiej Galerii Ekslibrisu (WGE), funkcjonującej w ramach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Definiuje pojęcie ekslibrisu, szeroko omawia techniczne i artystyczne aspekty powstawania graficznych znaków książkowych, komentuje kontrowersje narosłe wokół stosowania komputerowych technik graficznych w tworzeniu ekslibrisów.


Słowa kluczowe


ekslibrisy; grafika; Warszawska Galeria Ekslibrisu; Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy; biblioteki publiczne; biblioteki miejskie; wystawy w bibliotekach; imprezy biblioteczne; działalność wydawnicza

Pełny tekst:

PDF