„Otwarte dane w świecie wielkich danych”. Komunikat z międzynarodowej kampanii „Science International 2016 Campaign”

Bożena Bednarek-Michalska

Abstrakt


Autorka przedstawia czytelnikom zasady kampanii informacyjnej, zorganizowanej w roku 2017, na rzecz otwierania wielkich zbiorów danych.

Słowa kluczowe


dane badawcze; kampanie społeczne; zasady otwartego udostępniania; wyzwania nauki; nowe metody pracy naukowej;

Pełny tekst:

PDF