Przestrzeń transgraniczna — przestrzeń inicjatyw. Od spotkania do projektu. O nowym projekcie Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze słów kilka

Katarzyna Herzberg

Abstrakt


Autorka prezentuje, realizowany przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze, projekt e-Pogranicze, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Przedstawia główne założenia, cel, wynikające korzyści, informuje o stanie realizacji. Podkreśla znaczenie projektu dla udokumentowania historii i teraźniejszości pogranicza polsko-niemieckiego, wskazuje możliwości powiększenia zasobów Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej. Zwraca uwagę na genezę przedsięwzięcia jako efekt międzynarodowej współpracy bibliotekarzy.


Słowa kluczowe


biblioteki publiczne; euroregiony; Euroregion Nysa; współpraca międzynarodowa bibliotek; współpraca regionalna bibliotek; działalność regionalna; programy ramowe Unii Europejskiej

Pełny tekst:

PDF