MultiCentra we Wrocławiu jako przykład nowej oferty edukacyjnej bibliotek

Katarzyna Czaplińska-Białecka

Abstrakt


Autorka opisuje działalność dwóch multicentrów działających przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. Koncentruje uwagę na podejmowanych przez nie akcjach edukacyjnych i ich roli w kształceniu nowoczesnego i dynamicznego społeczeństwa medialnego.


Słowa kluczowe


MultiCentrum; MultiCentrum2; Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu; multicentra edukacyjne; edukacja interaktywna; edukacja pozaformalna; działalność edukacyjna; popularyzacja nauki; biblioteki publiczne; biblioteki miejskie

Pełny tekst:

PDF