Student dojrzały w bibliotece akademickiej

Magdalena Kokosińska

Abstrakt


Artykuł skupia się na przedstawieniu dorosłych użytkowników bibliotek akademickich, dzieląc ich na dwie grupy — dojrzałych (40–55 lat), uczących się głównie na studiach magisterskich i podyplomowych, oraz seniorów (po 55 roku życia), którzy uczestniczą w zajęciach Akademii Wieku Dojrzałego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. Przedstawia założenia procesu edukacji ustawicznej i w tym kontekście opisuje motywacje studentów do podjęcia nauki w wieku dojrzałym, cele, jakie chcą osiągnąć, a także rolę biblioteki akademickiej w idei uczenia się przez całe życie.


Słowa kluczowe


edukacja ustawiczna; edukacja dorosłych; edukacja seniorów; Akademia Wieku Dojrzałego; czytelnicy; Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akademia Wieku Dojrzałego im. G.M. Fularskiej [on-line]. [Dostęp 25.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://wsp.lodz.pl/Akademia_Wieku_Dojrzalego_-579-0.html.

BOCHNIARZ, P. (red.). Raport o Kapitale Intelektualnym Polski [on-line]. Warszawa, 2008 [Dostęp 25.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://zds.kprm.gov.pl/przegladaj-raport-o-kapitale-intelektualnym.

BORECKA, I. Uczestnictwo seniorów w kulturze. Poradnik Bibliotekarza 2007, nr 1, s. 3–6.

BUGAJSKA, B. Edukacja w „trzecim wieku” w kontekście interdyscyplinarnych rozważań nad starością. Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów 2008, nr 1–2, s. 259–274.

IWANOWSKI, S. (oprac.). Kształć się przez całe życie. Łódź, 2010. ISBN 978-83-932020-0-3.

KOSOWIEC-PLACEK, M. Seniorzy jako odbiorcy informacji. Przegląd Biblioteczny 2010, nr 3, s. 322–332.

Lifelong Learning — możliwość czy konieczność? [on-line]. Wirtualne Centrum Brokeringu Edukacyjnego, 2012 [Dostęp 25.04.2013 po zalogowaniu]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wcbe.pl/videokurs-orientacja-lifelong-learning,124.html.

MELOSIK, Z. Kultura popularna jako czynnik socjalizacji. W: KWIECIŃSKI, Z., ŚLIWERSKI, B. (red.). Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa, 2010, t. 2, s. 68–93.

Orientacja lifelong learning w kontekście jednostki [on-line]. Wirtualne Centrum Brokeringu Edukacyjnego, 2012 [Dostęp 25.04.2013 po zalogowaniu]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wcbe.pl/videokurs-orientacja-lifelong-learning,122.html.

SOBCZAK, P. WSP — Akademia Wieku Dojrzałego [on-line]. 2010 [Dostęp 25.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dCpIoi1kkOc#!.

WRÓBLEWSKA, W. Konsekwencje założeń koncepcji edukacji ustawicznej dla autoedukacji. e-mentor [on-line]. 2006, nr 5 [Dostęp 25.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/17/id/356.