Jak biblioteka staje się archiwum społecznym

Katarzyna Ziętal

Abstrakt


Archiwa społeczne powstają przy fundacjach, stowarzyszeniach, grupach nieformalnych, ale także przy bibliotekach. Dlaczego biblioteka jest odpowiednim miejscem do stworzenia archiwumgromadzącego i udostępniającego zbiory dotyczące społeczności lokalnej, życia codziennego i rodzinnego? Czy prowadzenie archiwum społecznego wpisuje się w nowe funkcje biblioteki? Artykuł oparty jest na doświadczeniu projektów prowadzonych przez Fundację Ośrodka KARTA: „Archiwa społeczne w Polsce”oraz „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej”.

Słowa kluczowe


archiwa społeczne; archiwa cyfrowe; biblioteki gminne; zbiory historyczne; Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej; CATL; digitalizacja oddolna; partycypacja społeczna; dokumenty życia społecznego

Pełny tekst:

PDF