Analiza bibliometryczna indywidualnego dorobku naukowego a Rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Małgorzata Szymańska, Monika Musiatowicz, Magdalena Kosalska

Abstrakt


Autorki pokazują sposób wykorzystania zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych do oceny indywidualnej naukowców. Koncentrują się przede wszystkim na wątpliwościach, jakie pojawiają się przy interpretacji przepisów a także przy ich adaptacji na potrzeby uczelnianych analiz bibliometrycznych.


Słowa kluczowe


ocena parametryczna; ocena dorobku naukowego; bibliometria;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012, poz. 887 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. z 2016 poz. 2154).