Bezpieczne przetwarzanie danych wrażliwych

Magdalena Kot

Abstrakt


Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) ma skuteczniej chronić dane wrażliwe.


Słowa kluczowe


dane wrażliwe; dane osobowe

Pełny tekst:

PDF