Biblioteki verso Rozsądek: akcja po akcji

Alicja Raczek

Abstrakt


Autorka prezentuje krytyczne podejście do działań, akcji i inicjatyw bibliotecznych, podejmowanych w Polsce od czasu upadku ustroju komunistycznego, wskazując na ich nie do końca przemyślany charakter.


Słowa kluczowe


polityka biblioteczna; zarządzanie zmianami; misja biblioteki; ocena bibliotek; zawód bibliotekarza

Pełny tekst:

PDF