Facebook, Instagram, blog… i co dalej? – Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku w mediach społecznościowych

Katarzyna Puksza, Ewa Witkowska

Abstrakt


Streszczenie: Artykuł opisuje posługiwanie się przez Bibliotekę Uniwersytecką w Białymstoku narzędziami Web 2.0. Najpopularniejsze z nich, czyli media społecznościowe, stały się dla instytucji sposobem na komunikację z użytkownikiem, budowanie wizerunku oraz realizowanie misji edukacyjno-kulturalnej. Kluczową rolę odgrywają tu Facebook, Instagram oraz blog. Przyjęta strategia działania przyniosła zadowalające rezultaty. Za pośrednictwem mediów społecznościowych udaje się docierać do obecnych i pozyskiwać nowych użytkowników biblioteki. Wciąż jednak należy poszukiwać dalszych sposobów pozwalających na utrzymanie zainteresowania odbiorców oraz dostosowanych do ich potrzeb.


Słowa kluczowe


Biblioteka 2.0; media społecznościowe; Facebook; Instagram; biblioblogi; biblioteki uniwersyteckie; biblioteki naukowe; Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). W: Creative Commons [online]. [Dostęp 13.01.2018]. Dostępny w: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.

Biblioteka Narodowa. W: YouTube [online]. [Dostęp 15.10.2018]. Dostępny w: https://www.youtube.com/channel/UCF0FvozBtKX8iba66pQENww/about.

Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku. W: Wikipedia [online]. [Dostęp 15.01.2018]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Uniwersytecka_w_Bia%C5%82ymstoku.

BIKOWSKA, K. Przegląd badań z zakresu Biblioteki 2.0 w Polsce i na świecie. Biblioteka i Edukacja [online]. 2014, nr 6. [Dostęp 12.01.2018]. ISSN 2299-565X. Dostępny w: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/93.

Blogger [online]. 2018. [Dostęp 12.01.2018]. Dostępny w: https://www.blogger.com/about/?r=2.

bu_uwb. W: Instagram [online]. 2017. [Dostęp 11.01.2018]. Dostępny w: https://www.instagram.com/bu_uwb.

buuuwb. W: YouTube [online]. [Dostęp 17.10.2018]. Dostępny w: https://www.youtube.com/user/buuwb/videos.

Topograficzna Karta Królestwa Polskiego dostępna online. W: Egzemplarz (nie)obowiązkowy [online]. 15 grudnia 2017. [Dostęp 12.01.2018]. Dostępny w: http://egzemplarznieobowiazkowy.blogspot.com/.

GMITEREK, G. Biblioteka 2.0 w 2014 r. – analiza zjawiska. E-mentor [online]. 2014, nr 2 (54). [Dostęp 10.01.2018]. ISSN 1731-7428. Dostępny w DOI: 10.15219/em54.1091.

Iconosquare [online]. 2018. [Dostęp 10.01.2018]. Dostępny w: https://pro.iconosquare.com/.

JASKOWSKA, B. Bądźmy tam gdzie oni! Elementy social media marketingu w bibliotece. W: Kudrawiec J. (red.). Bibliotekarze bez bibliotek czyli bibliotekarstwo uczestniczące: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 18–20 maja 2011. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012. [online]. [Dostęp 10.01.2018]. ISBN 9788374313063. Dostępny w: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2518/Jaskowska_BADZMY_TAM_GDZIE_ONI.pdf?sequence=1.

JASKOWSKA, B. Biblioteka w obrazkach, czyli jak efektywnie promować działalność biblioteczną na Instagramie. Warsztaty Bibliotekarskie [online]. 2015, nr 1 (45). [Dostęp 7.10.2017]. Dostępny w: http://warsztatybibliotekarskie.pedagogiczna.edu.pl/nr-12015-45/biblioteka-w-obrazkach-czyli-jakefektywnie-promowac-dzialalnosc-biblioteczna-na-instagramie/.

KAZNOWSKI, D. Social media – społeczny wymiar Internetu. W: KRÓLEWSKI, J., SALA, P. (red.). E-marketing: współczesne trendy. Pakiet startowy. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2016. ISBN 9788301183448.

KOERBER, J. Live from the Library. Library Journal [online]. [Dostęp 16.01.2018]. Dostępny w: http://lj.libraryjournal.com/2017/04/marketing/live-from-the-library/#_.

KUCHTA, M. Instagram ma już 700 milionów użytkowników. Jak zmieniała się ich liczba w czasie? Social Press [online]. [Dostęp 13.01.2018]. Dostępny w: https://socialpress.pl/2017/04/instagram-ma-juz-700-milionow-uzytkownikow-jak-zmieniala-sie-ich-liczba-w-czasie/.

LAMBERTI, M., THEUS, M. Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach. Biblioteka [online]. 2016, nr 20 (9). [Dostęp 10.01.2018]. ISSN 2391-5838. Dostępny w DOI: 10.14746/b.2016.20.11.

LANGER, B. YouTube jako archiwum wideo oraz kanał masowej komunikacji polskich bibliotek akademickich. Biblioteka i Edukacja [online]. 2014, nr 5. [Dostęp 12.01.2018]. ISSN 2299-565X. Dostępny w: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/71/70,%2015.01.2018.

MACHCIŃSKA, K. Facebook, You Tube, Twitter – jak promują się biblioteki? Marketing społecznościowy w bibliotece. Forum Bibliotek Medycznych [online]. 2013, 6/2 (12). [Dostęp 10.01.2018]. ISSN 1899-5829. Dostępny w: https://fbc.pionier.net.pl/details/nnwTc1c.

McCUE, TJ, Top 10 Video Marketing Trends And Statistics Roundup 2017. Forbes [online]. Sep 22, 2017 [Dostęp 16.01.2018]. Dostępny w: https://www.forbes.com/sites/tjmccue/2017/09/22/top-10-video-marketing-trends-and-statistics-roundup-2017/2/#1275784acaee.

Raport Wave 9: Znaczenie momentów. W: UM [Universal Mccann] [online]. [Dostęp 12.01.2018]. Dostępny w: http://raportwave.universalmccann.pl/.

Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu w roku 2016/2017 [online]. [Dostęp 12.01.2018]. Dostępny w: http://bip.uwb.edu.pl/uwb/sprawozdania/20162017/7544,Sprawozdanie-z-dzialalnosci-w-roku-20162017.html.

STACH-SIEGIEŃCZUK, A. Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 przez wybrane biblioteki najlepszych uczelni odnotowanych w QS World University Rankings 2013. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 2014, nr 2 (13). [Dostęp 10.01.2018]. ISSN 2392-1633. Dostępny w DOI: 10.12775/tsb.2014.023.

WALKOWSKA, J. Jeśli nie Web 2.0, to co? Biuletyn EBIB [online]. 2012, nr 2 (129). [Dostęp 12.10.2018]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/129/129_walkowska.pdf.

WONTOROWSKA, M. Ocena przydatności elementów Web 2.0 na stronach internetowych bibliotek akademickich w świetle badań ankietowych. Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. 2009, nr 1 (2). [Dostęp 12.10.2018]. ISSN 2392-1633. Dostępny w DOI: 10.12775/tsb.2009.007.

WRÓBEL, M. (oprac.). „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie…” – XVI-wieczne dokumenty pergaminowe ze zbiorów Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku. Egzemplarz (nie)obowiązkowy [online]. 14 czerwca 2017. [Dostęp 14.01.2018]. Dostępny w: https://egzemplarznieobowiazkowy.blogspot.com/2017/06/cudze-chwalicie-swego-nie-znacie-sami.html.

YouTube dla prasy. W: YouTube [online]. 2017. [Dostęp 10.01.2018]. Dostępny w: https://www.youtube.com/intl/pl/yt/about/press/.

ŻMIJEWSKA, M. Czekanie na lampy, Salah i faraon. Historie nie tylko dla bibliofila. Gazeta Wyborcza Białystok [online]. [Dostęp14.01.2018]. Dostępny w: http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,21480122,czekanie-na-lampy-salah-i-faraon-historie-nie-tylko-dla-bibliofila.html.