Bibliotekarska blogosfera. Rewolucja, ewolucja czy zmierzch?

Aldona Zawałkiewicz

Abstrakt


Artykuł stanowi próbę charakterystyki polskiej blogosfery bibliotekarskiej w latach 2007–2017. Szczególną uwagę zwrócono na przyczyny wygaśnięcia dużej grupy blogów prowadzonych przez bibliotekarzy praktyków.

Słowa kluczowe


blogi, blogosfera, blogi bibliotekarskie, blogi czytelnicze, Facebook, media społecznościowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


DERFERT-WOLF, L. Blogi i RSS dla bibliotekarzy i bibliotek. Biuletyn EBIB [online]. 2007, nr 7. [Dostęp 17.01.2018]. Dostępny w: http://www.ebib.info/2007/88/a.php?derfert.

JĘDRALSKA, M. Czas domknąć bibliotekarza blog. Jmonika: blog niestereotypowego bibliotekarza [online]. 2011. [Dostęp 18.01.2018]. Dostępny w: http://jmonika.blogspot.com/2011/02/czas-domknac-bibliotekarza-blog.html.

MALINOWSKI, M. Blogi, blogomania, blogosfera. Biuletyn EBIB [online]. 2007, nr 7. [Dostęp 17.01.2018]. Dostępny w: http://www.ebib.pl/2007/88/a.php?malinowski.

Metapost. Biblioteka 2.0: Blog społeczności czytelników i bibliotekarzy cyfrowych [online]. [Dostęp 18.01.2018]. Dostępny w: http://blog.biblioteka20.pl/?p=5.

OŻÓG, K. Bibliotekarska blogosfera. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [online]. 2011, nr 1. [Dostęp 18.01.2018]. Dostępny w: https://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=a_blogosfera.

ROSZKOWSKI, M. Biblioteczna blogosfera. Warsztaty Bibliotekarskie [online]. 2010, nr 1/2 [Dostęp 18.01.2018]. Dostępny w: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2010/1-2/100109.htm#4.

RYNARZEWSKI, M. Bibliotekarze! Piszcie blogi [online]. [Dostęp 17.01.2018]. Dostępny w: http://pulowerek.pl/2011/05/bibliotekrze-piszcie-blogi/.

STAREK-WRÓBEL, A., Blog jako sposób na przełamanie stereotypu bibliotekarza. Studia o Książce i Informacji 2012, t. 31, s. 113–125.

ZAWAŁKIEWICZ, A. O recenzjach w Internecie z perspektywy bibliotekarza. Biblioteka Centrum Informacji 2016, nr 4, s. 3–8.