Andy Priestner (red.). User experience in libraries : yearbook 2017. Cambridge : UX in Libraries, 2017. ISBN: 978-1981635573

Agnieszka Wolańska

Słowa kluczowe


User Experience; UX; zachowania informacyjne; badania jakościowe

Pełny tekst:

PDF