Katalogowanie jako tworzenie punktów dostępu a zasada neutralności bibliotekarza

Henryk Hollender, Agnieszka Janowska

Abstrakt


Bibliotekarz neutralny i obiektywny to ideał wyrażony w wielu kodeksach etyki zawodowej, także w polskim. Praktykowanie tej zasady następuje przede wszystkim w ramach tworzenia punktów dostępu do jednostek wydzielonych w obrębie zasobów informacji, przede wszystkim w postaci elementów zapisu bibliograficznego i katalogowego. Stanowi ono swoisty sprawdzian, testujący poziom zrozumienia przez bibliotekarza treści informacji, a następnie umiejętność efektywnego wyrażenia jej za pomocą komunikatów dostępnych przez stosowany system informacyjno-wyszukiwawczy. Jak się zdaje, bibliotekarze miewają trudności z tymi samymi wątkami, taksonomiami i słownictwem, które bywają przedmiotem nieporozumień, kontrowersji i przemilczeń w dyskursie publicznym. Niektóre uprzedzenia i stereotypy mogą przenikać także do kartotek haseł wzorcowych. Szczególnym i do niedawna zaniedbywanym zadaniem jest opracowanie rzeczowe beletrystyki. Zapewne bibliotekarzom potrzeba lepszej orientacji w zróżnicowaniu współczesnego języka nauk społecznych.

Słowa kluczowe


neutralność bibliotekarza; etyka bibliotekarza; katalogowanie; streszczenia i komentarze; hasła przedmiotowe; uprzedzenia i stereotypy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ANDERSEN, J. Information criticism: where is it? W: LEWIS, A. (red.). Questioning library neutrality: essays from progressive librarian. Duluth, Minnesota: Library Juice Press, 2008, s. 97–108. ISBN 978-0-9778617-7-4.

BIKONT, A. Sendlerowa: w ukryciu. Wołowiec: Wydaw. Czarne, 2017. ISBN 978-83-8049-567-8.

CHAŁASIŃSKI, J. Kultura amerykańska: formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wyd. 2. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970.

CISEK, S. Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji [online]. 2005. [Dostęp 3.04.2018]. Dostępny w: http://www.sbp.pl/repository/dlabibliotekarzy/kodeksetyki.pdf.

DERFERT-WOLF, L. Jak posługiwać się biblioteką cyfrową? W: HOLLENDER, H. (red.). Cyfrowy świat dokumentu: wydawnictwa, biblioteki, muzea, archiwa. Warszawa: Centrum Pro-mocji Informatyki, 2011, s.188–237.

Dusza żydowska w zwierciadle Talmudu [online]. [Dostęp 3.04.2018]. Dostępny w: http://biblio.dominikanie.pl/cgi-bin/koha/opac-deta-il.pl?biblionumber=72069&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20Dusza%20%C5%BCydowska%20w%20zwierciadle%20Talmudu.

Dzisiaj narysujemy śmierć [online]. [Dostęp 3.04.2018]. Dostępny w: https://www.bpwola.waw.pl/sowa-www/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=q__dzisiaj+narysujemy+%C5%9Bmier%C4%87&sort=byscore&view=1.

Dzisiaj narysujemy śmierć [online]. [Dostęp 3.04.2018]. Dostępny w: https://czarne.com.pl/katalog/ksiazki/dzisiaj-narysujemy-smierc.

GRAFF, A. Matka feministka. Warszawa: Wydaw. Krytyki Politycznej, 2014. ISBN 978-83-63855-90-1.

JANICKA, E. Pamięć przyswojona. Koncepcja polskiego doświadczenia zagłady Żydów jako traumy zbiorowej w świetle rewizji kategorii świadka. Studia Litteraria et Historica 2014/2015, nr 3/4, s. 148–226.

KANIA, D., TARGALSKI, J., MAROSZ, M. Resortowe dzieci: politycy. Warszawa: Fronda, 2014. ISBN 978-83-8079-099-5.

Library terminology informally explained [online]. 2011. [Dostęp 3.04.2018]. Dostępny w: https://www.w3.org/2001/sw/wiki/Library_terminology_informally_explained.

Matka feministka [online]. [Dostęp 3.04.2018]. Dostępny w: https://www.bpwola.waw.pl/sowa-www/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=wp2014001231.

MIŁOSZEWSKI, Z. Jak zawsze. Warszawa: Wydaw. W.A.B., 2017. ISBN 978-83-280-3607-9.

NIEMOJEWSKI, A. Dusza żydowska w zwierciadle Talmudu. Wyd. 2 uzup. Warszawa: nakł. autora, 1920.

Noc żywych Żydów [online]. [Dostęp 3.04.2018]. Dostępny w: http://www.empik.com/noc-zywych-zydow-ostachowicz-igor,p1047046149,ksiazka-p.

Noc żywych Żydów [online]. [Dostęp 3.04.2018]. Dostępny w: https://www.bpwola.waw.pl/sowa-www/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=wp2012000939.

Okrzyki pogromowe: szkice z antropologii historycznej Polski 1939–1946 [online]. [Dostęp 3.04.2018]. Dostępny w: https://www.bpwola.waw.pl/sowa-www/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=wp2012002649.

Okrzyki pogromowe: szkice z antropologii historycznej Polski 1939–1946 [online]. [Dostęp 3.04.2018]. Dostępny w: https://czarne.com.pl/katalog/ksiazki/okrzyki-pogromowe.

OSTACHOWICZ, I. Noc żywych Żydów. Warszawa: Wydaw. W.A.B, 2012. ISBN 978-83-774-7700-7.

Resortowe dzieci: politycy [online]. [Dostęp 3.04.2018]. Dostępny w: https://www.bpwola.waw.pl/sowa-www/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=ibuk.pl:166986.

Sendlerowa: w ukryciu [online]. [Dostęp 3.04.2018]. Dostępny w: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4155411&theme=nukat.

SŁOBODZIANEK, T. Nasza klasa: historia w XIV lekcjach. Gdańsk, Słowo / Obraz Terytoria, 2009. ISBN 978-83-7453-956-2.

TOCHMAN, W. Dzisiaj narysujemy śmierć. Wołowiec: Wydaw. Czarne, 2010. ISBN 978-83-7536-228-2.

TOKARCZUK, O. Prowadź swój pług przez kości umarłych. Kraków: Wydaw. Literackie, 2017. ISBN 978-83-08-06321-7.

TOKARSKA, A. (red.). Bibliotekarstwo. Warszawa: Wydaw. SBP, 2013. ISBN 978-83-61464-95-2.

TOKARSKA-BAKIR, J. Okrzyki pogromowe: szkice z antropologii historycznej Polski lat 1939–1946. Wołowiec: Wydaw. Czarne, 2012. ISBN 978-83-7536-451-4.

WODZIŃSKI, M. Władze Królestwa polskiego wobec chasydyzmu: z dziejów stosunków politycznych. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. ISBN 978-83-229-2935-3.