Współpraca bibliotek z organizacją pozarządową Wikimedia Polska czyli Wikiprojekt „Biblioteka”

Małgorzata Czapalska

Abstrakt


Autorka opisuje, w jaki sposób biblioteki mogą pośredniczyć w dostępie do nowoczesnych źródeł wiedzy, współpracując z organizacjami pozarządowymi. Placówki, mając świadomość zmieniającego się w szybkim tempie otoczenia, dostosowują się do wzrastającego zapotrzebowania informacyjnego społe­czeństwa. Dzięki uczestnictwu Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w projektach tworzo­nych przez Fundację Wikimedia, dołożono cegiełkę do nowoczesnego procesu szerzenia wiedzy. W ten spo­sób stwarza się możliwość zaspokajania czytelniczych potrzeb oraz udoskonalania form i metod przekazu wiedzy przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Słowa kluczowe


współpraca bibliotek; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego; organizacje pożytku publicznego; Fundacja Wikimedia; Wikipedia; wolna encyklopedia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Artykuły napisane. W: Wikipedia. Wolna encyklopedia [online]. [Dostęp 28.12.2017]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Biblioteka/Artyku%C5%82y/Napisane.

Grossman, L. You-Yes, You-Are TIME’s Person of the Year. Time [online]. 2006, Vol. 168, No. 27/28. [Dostęp 28.12.2017]. ISSN 0040-781X. Dostępny w: http://content.time.com/time/magazine/ar-ticle/0,9171,1570810,00.html.

Lista uczestników. W: Wikipedia. Wolna encyklopedia [online]. [Dostęp 28.12.2017]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Biblioteka/Uczestnicy/Lista.

Pięć filarów. W: Wikipedia. Wolna encyklopedia [online]. [Dostęp 28.12.2017]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pięć_filarów.

Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska. W: Wikimedia Polska [online]. [Dostęp 28.12.2017]. Do-stępny w: https://pl.wikimedia.org/wiki/Statut.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska [online]. [Dostęp 28.12.2017]. Dostępny w: https://pl.wikimedia.org/wiki/Strona_główna.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.

Wikimedia Foundation Inc. [online]. [Dostęp 28.12.2017]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiki¬media_Foundation.

Wikimedia Polska [online]. [Dostęp 28.12.2017]. Dostępny w: https://pl.wikimedia.org/wiki/Strona_główna.

Wikipedia [online]. [Dostęp 28.12.2017]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia.

Wikiprojekt „Biblioteka”. W: Wikipedia. Wolna encyklopedia [online]. [Dostęp 28.12.2017]. Dostępny w: https://pl.wikipe¬dia.org/wiki/Wikiprojekt:Biblioteka.