Strony i aplikacje mobilne — przykłady rozwiązań technologicznych w bibliotekach naukowych

Edyta Kołodziejczyk

Abstrakt


Rosnące zainteresowanie technologią mobilną, rozwój urządzeń mobilnych oraz upowszechnienie mobilnego Internetu stawiają przed bibliotekami naukowymi konieczność redefiniowania koncepcji komunikacji z użytkownikiem. Biblioteki naukowe muszą nieustannie podążać za tymi zmianami, realizując powierzone im zadania, m.in. za pośrednictwem własnych stron i aplikacji mobilnych.


Słowa kluczowe


strony mobilne; aplikacje mobilne; biblioteki naukowe; technologie informacyjne; użyteczność serwisu WWW; usługi biblioteczne; serwisy biblioteczne

Pełny tekst:

PDF